Statuss:
Noslēdzies

logo

EIROPAS SAVIENĪBA

 Iekšējās drošības fonds

 

 

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. IC/IDF/2016/1

 „Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms)” 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms)” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis:

Nacionālās SIS II attīstība, realizējot maksimālu SIS II funkcionalitātes izmantošanas efektivitāti kvalitatīvai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontrolei, izmantojot Eiropas Savienības un nacionālos informācijas resursus. 

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2016. – 31.05.2019.

Finansējums1  083 938 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 812 953 EUR, valsts budžets: 270 985 EUR)

 

Projekta pasākumi:

  • SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas (IS) pilnveidošana;
  • Nacionālās otrās paaudzes Šengenas IS (N.SIS II) lietojumprogrammas funkcionalitātes attīstība;
  • N.SIS II automatizētās pirkstu nospiedumu IS (AFIS) izstrāde, testēšana un ieviešana ekspluatācijā.

 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • SIRENE IS ir pilnveidota, ievērojot aktuālākās Eiropas Komisijas un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai (eu-LISA) prasības, kā arī papildināta ar auditēšanas funkcionalitāti;
  • N.SIS II lietotne ir modernizēta atbilstoši aktuālākajām Eiropas Komisijas prasībām attiecībā uz SIS II;
  • Veikti pilnveidojumi N.SIS II un saistītajās nacionālajās IS, nodrošinot pilnvērtīgu SIS II funkcionalitātes izmantošanu;
  • N.SIS II AFIS ir izstrādāta un ieviesta ekspluatācijā, nodrošinot iespēju veikt meklējamo personu pārbaudes SIS II pēc pirkstu nospiedumiem.

 

Kontaktpersona:  

Raivis Gajevskis

Projekta vadītājs
E-pasts: Ravis.Gajevskis@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208722