Statuss:
Noslēdzies

logo

EIROPAS SAVIENĪBA

Iekšējās drošības fonds

 

 

2018.gadā jūnijā ir noslēdzies  Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda  2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās” (Nr.VP/IDF/2016/11)

Projekta ietvaros tika iegādāts ekspertu autotransports (deviņpadsmit vieglās ekspertu vajadzībām aprīkotas automašīnas ar kravas nodalījumu, viens ekspertu mikroautobuss, viena aprīkota un suņa pārvadāšanai pielāgota vieglā automašīna ar kravas nodalījumu), laboratorijas iekārtas un inventārs: mikroskopi, gēnu analizatori, DNS izdalīšanas biorobots, jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekts, portatīvās gāzes detektēšanas iekārtās, automātisko ložu un čaulu identifikācijas sistēmu (ALCIS) darba stacijas, aprīkojuma komplekts DCS4 iekārtai, nozieguma apstākļu rekonstruēšanas manekeni, lāzermērītāji ar statīviem, arhīva mēbeles,  fototehnikas komplekti un cita tehnika. Iegādātās iekārtas tiek izmantotas ekspertīžu un analīžu veikšanai dažādās jomās un specialitātēs: daktiloskopijā, ballistikā, trasoloģijā, DNS, odoroloģijā, notikuma vietu apskatēs, lai sniegtu objektīvus izmeklēšanas rezultātus un atbalstu kriminālprocesu izmeklēšanā. Ekspertu autotransports tiek izmantots operatīvai izbraukšanai uz noziedzīgu nodarījumu apskates vietām un citu izmeklēšanas darbību nodrošināšanai visā Latvijas teritorijā.

Kopējais faktiskais Projekta finansējums ir 1 812 137  EUR, kuru veido Fonda finansējums (75%) -  1 359 102 EUR un nacionālais līdzfinansējums (25%) - 453 035 EUR.

 

Tiek īstenots projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās”

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 2016. gada 7. novembra līdz 2018. gada 31. martam īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014 – 2020 Nacionālās programmas projektu “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās” (Turpmāk – Projekts). Projekta Nr. VP/IDF/2016/11.

Projekta mērķis ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes un tehnisko iespēju celšana lietisko pierādījumu meklēšanas, izņemšanas un izpētes jomās, nodrošinot ekspertīžu izpētes procesu ar mūsdienīgas tehnoloģijas pētnieciskām iekārtām, kuras ir iekļautas kopējā Kriminālistikas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmā atbilstoši LVS ISO/IEC 17025 standarta prasībām, kā arī iegādāties citas specifiskas iekārtas un sistēmas ekspertīžu veikšanai, rezultātu apkopošanai un apmaiņai ar citām tiesībsargājošām iestādēm Eiropas Savienības valstīs. Jaunās iekārtas tiks izmantotas jaunu metožu izstrādei, pēdu meklēšanai un izpētei, kā arī ekspertīžu veikšanai.

Projekta ietvaros plānots iegādāties ekspertu automašīnas, nodrošinot operatīvu ekspertu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, lai veiktu kvalitatīvas un operatīvas notikumu vietu apskates un citas izmeklēšanas darbības.

Projekta kopējais finansējums ir 2 007 912 EUR, kuru veido Fonda finansējums 1 505 934 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 501 978 EUR apmērā.

 

Projekta koordinatore:

Valsts policijas

Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniece

Olga Bergere

tālr. 67208404

e-pasts: olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv