ES karogs
Interreg

Projekta LLI - 451 "SCAPE II" “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā, veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas - Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti. Projekta laikā tiks rīkotas apmācības policistiem un policijas palīgiem, kuras vadīs vietējie un ārvalstu instruktori, un lektori ar praktisko pieredzes bāzi. Mācību ietvaros plānotas arī praktiskās demonstrācijas. 

Projekta ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plānots iegādāties:

 • datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotos esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;
 • nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;
 • pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;
 • organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta partneri:

 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • Palangas pašvaldība (LT).

Projekta LLI - 451 "SCAPE II" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

31.10.2022

Mums, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē ir noslēdzies projekts LLI-441 “SCAPE II”! Piedāvājam atskatīties uz projekta laikā iegūto aprīkojumu un to pielietošanu dzīvē.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-451 “SCAPE II” ietvaros ir ieguvuši aprīkojumu, kas noder un atvieglo ikdienas darbu:

 • monitorus, kuri tiks izmantoti Dienvidkurzemes novadā izvietoto videonovērošanas attēlošanai tiešsaistē,
 • nakts redzamības binokļus “LUNA OPTIC LN-G3-B50”, kuriem ir ieraksta funkcija, veicot darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības. Binokļus var novietot uz statīva, caur bezvada internetu savienot ar telefonu, un vērot notiekošo mobilajā ierīcē.
 • Pārvietojamās mobilās videonovērošanas kameras “REOLINK GO G4” ar planšetdatoriem, kuras noder izmantošanai, veicot sabiedrisko kontroli.
 • datņu uzglabāšanas serveri nodrošina dienestam nepieciešamās informācijas pilnvērtīgu uzglabāšanu un sistematizēšanu.

 

 

31.10.2022

Valsts policija projekta LLI-441 “SCAPE II” ietvaros iegūst monitorus un statīvus

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” ietvaros saņēma pēdējos plānotos inventārus – metāla statīvus, pie kuriem tika piestiprināti iepriekš iegūtie monitori, kuri tiks izmantoti Dienvidkurzemes novadā izvietoto videonovērošanas attēlošanai tiešsaistē.

Projekta ietvaros tika veikta tirgus izpēte par metāla statīva ar monitoru stiprinājumiem izgatavošanu, pie kura tiktu piestiprināti deviņi ekrāni. Tika uzrunāti 10 pretendenti, no kuriem divi iesniedza tehniskos un finanšu piedāvājumus. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par atbilstošāko pretendentu tika atzīts SIA „BANG!“. Kopējās izmaksas ir 2382.00 eiro.

Savukārt, lai iegādātos monitorus, tika izveidots pieteikums Elektroniskā iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv), pēc kā pieteicās pretendenti. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par atbilstošāko tika atzīts SIA „Signtech“ par kopējām izmaksām deviņu monitoru iegādei –  5625.00 eiro.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-451 “SCAPE II” ietvaros ir ieguvuši aprīkojumu, kas noder un atvieglo ikdienas darbu. Kā, piemēram, nakts redzamības binokļi “LUNA OPTIC LN-G3-B50”, kuriem ir ieraksta funkcija, noder, veicot darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības. Binokļus var novietot uz statīva, caur bezvada internetu savienot ar telefonu, un vērot notiekošo mobilajā ierīcē. Pārvietojamās mobilās videonovērošanas kameras “REOLINK GO G4” ar planšetdatoriem noder izmantošanai, veicot sabiedrisko kontroli. Savukārt datņu uzglabāšanas serveri nodrošina dienestam nepieciešamās informācijas pilnvērtīgu uzglabāšanu un sistematizēšanu.

Tāpat esam organizējuši divu dienu semināru Liepājā, pagājušā gada oktobrī par pieredzes apmaiņu profilaktiskajos pasākumos malumedniecības, nelegālo makšķernieku kontrolei pierobežas zonā uz tuvākajiem ceļiem un pie ūdenstilpnēm, kā arī šā gada maijā piedalījāmies divu dienu seminārā Lietuvā, Klaipēdā par tēmu "Videonovērošanas tehnoloģiju praktiskie aspekti tiesībaizsardzībā" un šā gada augustā piedalījāmies projekta noslēguma konferencē arī Lietuvā, Klaipēdā. Protams, visu projekta laiku notika gan attālinātas, gan klātienes projektu partneru tikšanās.

ekrāni

30.08.2022

 

30.augustā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas piedalījās projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” noslēguma konferencē Lietuvā, Klaipēdā.

Projekta partneri konferencē sniedza ieskatu par projekta laikā iegūto ekipējumu un tā pielietojumu līdz šim brīdim. Kopējais projektu partneru ieguvums ir ne vien ekipējums, bet arī apmācības un pieredzes apmaiņa starp iestādēm. Ierobežojumu laikā tikšanās un semināri notika attālināti, taču tikko tas bija iespējams, tie tika rīkoti klātienē. Pēdējās divu dienu apmācības Liepājā notika pagājušā gada oktobrī, taču šā gada maijā norisinājās divu dienu seminārs Klaipēdā par videonovērošanu.

Šī konference bija ieplānota kā viena no aktivitātēm projekta programmas ietvaros, lai pārrunātu līdz šim paveikto un apspriestu turpmākās sadarbības iespējas.

4
2
3

31.05.2022

Valsts policijā notiek projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II“ partneru tikšanās

Šodien Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes telpās notika projekta LLI - 451 "SCAPE II" partneru tikšanās lai pārrunātu līdz šim projektā paveikto. Klātienē piedalījās Valsts policijas un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī Klaipēdas policija, savukārt attālināti sanāksmē piedalījās Palangas pašvaldība.

Tikšanās laikā projekta partneri atskaitījās par līdz šim paveikto un pārrunāja, ka situācija pasaulē ir ietekmējusi projekta norises laiku un vēlamā aprīkojuma izmaksas, līdz ar to visi bija vienisprātis, ka, lai izpildītu projekta nosacījumus, tā termiņš ir jāpagarina vismaz par diviem mēnešiem. Tas, kas līdz šim ir bijis atkarīgs no projekta partneriem, ir izpildīts noteiktajos termiņos.

1
2
3
4

27.05.2022

Valsts policija projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II“ ietvaros piedalījās seminārā Lietuvā

Aizvadītās nedēļas beigās, 19. un 20.maijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ar projekta LLI - 451 "SCAPE II" partneriem piedalījās seminārā Lietuvā, kur tika papildinātas zināšanas par videonovērošanu.

Semināru vadīja dažādu profesiju pārstāvji no Lietuvas. Neirotehnoloģiju jomas pārstāvis sniedza ieskatu par iespējām atrast atbilstības personu atpazīšanā attiecībā uz videokamerām, kuras ir izvietotas publiski. Videonovērošana un analītiskās specifikas tehnoloģijas pārstāvis informēja par individuālajām ķermeņa kamerām, to tehniskajiem parametriem un izmantošanas iespējām. Tāpat pārstāvis no Lietuvas policijas departamenta izskaidroja par paplašinātās realitātes tehnoloģijām, kā arī tika prezentētas 3D skenēšanas iespējas, to sistēmas un droni. Otrajā dienā bija praktiskās aktivitātes Klaipēdas pilsētā.

Valsts policijas amatpersonas atzīst, ka seminārs tika organizēts profesionāli, kā arī semināra tēmas bija nepieciešams dzirdēt, lai rastu priekšstatu, kā darbs notiek citur un uz ko mēs varam vēl tiekties.

grupa
LT
LT-formas

30.12.2021

Valsts policija projekta “SCAPE II” ietvaros iegūst nakts redzamības binokļus un pārvietojamās videonovērošanas kameras

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā lietošanā saņēma projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” ietvaros iegūtos 20 nakts redzamības binokļus un četras pārvietojamās videonovērošanas kameras ar planšetdatoriem.

Nakts redzamības binokļi “LUNA OPTIC LN-G3-B50”, kuriem ir ieraksta funkcija, noderēs veicot darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības. Ir iespēja binokļus novietot uz statīva, caur bezvada internetu savienot ar telefonu, un vērot notiekošo mobilajā ierīcē.

Pārvietojamās mobilās videonovērošanas kameras “REOLINK GO G4” ar planšetdatoriem noderēs izmantošanai sabiedrisko kārtību kontrolei atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veicot sabiedrisko kontroli.

Projekta ietvaros tika izsludināts konkurss par binokļu iegādi, kurš noslēdzās šā gada jūnijā un pieteikušies bija trīs pretendenti, no kuriem iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko pretendentu – SIA “Cricoo”. Līguma summa ir 18 991,20 eiro.

Arī konkursā par pārvietojamo videonovērošanas kameru iegādi atbilstošākais pretendents bija SIA “Cricoo”. Līguma summa ir 5 154,16 eiro.

binokļi
kameras

26.11.2021

Valsts policija projekta LLI - 451 “SCAPE II” ietvaros iegūst divus datņu uzglabāšanas serveru komplektus

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” ietvaros saņēma divus datņu uzglabāšanas serveru komplektus par kopējo summu 19 761,60 eiro.

Lai realizētu projekta ietvaros minēto iekārtu iegādi, kas varētu iekļauties Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā datu pārraides tīklā un efektīvi uzglabāt un uzturēt pieaugošās informācijas apjomu VP Kurzemes reģiona pārvaldē, ar IeM Informācijas centru sniegto atbalstu tika izsludināts iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Šā gada rudenī minētās iekārtas pēc sakomplektēšanas un pieslēgšanas IeM Informācijas centra vienotam tīklam, nodrošina dienestam nepieciešamās informācijas pilnvērtīgu uzglabāšanu un sistematizēšanu.

datu serveri

15.10.2021

Valsts policija organizēja pieredzes apmaiņas semināru projekta “SCAPE II” ietvaros

Aizvadītajā nedēļā, 7. un 8. oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-451 “SCAPE II” ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas semināru ar projekta partneriem – Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldi, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju un Palangas pašvaldību. Tāpat dalīties pieredzē tika uzaicināti Valsts vides dienesta, Valsts robežsardzes un Valsts policijas koledžas pārstāvji.

Šis seminārs tika paredzēts kā viena no aktivitātēm projekta programmas ietvaros, lai pārrunātu līdz šim paveikto un apspriestu turpmākās darbības projektā. Valsts policijas amatpersonas semināru rīkoja epidemioloģiski drošā vidē un tajā piedalījās personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Divu dienu pieredzes apmaiņas seminārs norisinājās Liepājā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes ēkā. Pirmajā dienā projekta partneri no Liepājas un Latvijas stāstīja par to, kāds tehniskais nodrošinājums ticis iegādāts projekta "SCAPE" ietvaros, kas norisinājās no 2018.gada maija līdz 2020.gada septembrim, un kā noderējis ikdienas darbā, kā arī pārrunāts par turpmākajiem soļiem, kas tiks iegādāts. Sadarbības partneri no Valsts vides dienesta runāja par pierobežas patrulēšanu ar Lietuvas kolēģiem saistībā ar malu zvejniecību, savukārt Valsts robežsardzes kolēģi runāja par ciešo sadarbību ar Lietuvas kolēģiem robežkontroles jautājumos.

Otrajā dienā Lietuvas kolēģiem un sadarbības partneriem  tika dots uzdevums veikt risku analīzi, apmeklējot vairākas, iepriekš Valsts policijas amatpersonu rūpīgi atlasītas publiskas vietas Liepājā, kur, analizējot Valsts policijā reģistrēto informāciju, paši redzam problēmas no drošības viedokļa, un veikt drošības risku analīzi, dodot savus ieteikumus, kā uzlabot situāciju.

Šīs vietas bija Promenāde un acīmredzams risks, analizējot, un atceroties notikumus – vairāki cilvēki ir iekrituši kanālā. Dažiem tas ir beidzies veiksmīgi un tie tikuši izglābti, bet ne visi. Pie šī punkta Lietuvas kolēģi vienbalsīgi saredzēja variantu uzcelt jebkāda veida žogu vai caurskatāmu barjeru, citi pat ieteica, ka tam jābūt vismaz 1m augstam, lai liepājniekiem un pilsētas viesiem būtu drošāk tur atrasties.

 Tālāk tika apskatīti Julianas pagalms, kur vasarā notiek trokšņošanas, narkotiku un alkoholu lietošana, arī nepilngadīgo vidū, kā arī vieta aiz Kluba “Kursa” Liepājā, Zvejnieku alejā, kur manīta jauniešu pulcēšanās, smēķēšana, piegružošana un nama fasādes apķēpāšana. Lietuvas kolēģi šeit saredzēja to, ka situāciju labāku padarītu biežākas Valsts un Pašvaldības policijas patruļas. Tāpat viņi saredzēja, ka ir nepieciešams vairāk kameru šajās vietās, kā arī labāks apgaismojums. Lietuvas kolēģi uzrunāja turpat esošos liepājniekus, kuri apgalvoja, ka ja šajās vietās tiktu uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras, viņi justos drošāk. Liepājnieki bija ieinteresēti sniegt padomus un izteikt savu viedokli Lietuvas policistiem, lai uzlabotu situāciju pilsētā.

Tāpat no ceļu satiksmes drošības viedokļa tika iekļauts uzdevumā apskatīt izbūvēto velojoslu Liepājā, Lielā ielā, kur, par spīti tam, ka ir velojosla, ir tomēr velosipēdisti un skrejriteņu vadītāji, kuri pārvietojas nepareizi – vai nu pa gājēju ceļu, vai pa velojoslu, taču pretēji noteiktajam virzienam.

Nobeigumā tika veikta iesniegto rezultātu un ieteikumu analīze, un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes sētā apskatīts projekta “SCAPE” un “Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” Valsts policijas un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas laikā iepirktais aprīkojums, kā arī dalībnieki tika nofilmēti ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes rīcībā esošo jaudīgo dronu, kas ir spējīgs filmēt jebkurā diennakts laikā un pie jebkādiem apstākļiem.

Lietuviešiem ļoti patika šis divu dienu pieredzes apmainās seminārs, kā arī drošības risku izvērtējams. Veidojot drošu vidi, mēs samazinām noziedzību un veidojam uzticību sabiedrībai. Lietuvieši atzina, ka Liepāja ir daudzpusīga, jo tā ir vienlaicīgi studentu pilsēta, kur tajā pat laikā ir daudz ražošanas un tūrisms. Ir apvienots industriālais, tūrisms un izglītība. Lietuvas kolēģi atzina, ka ir pierasts, ka ostas pilsēta izceļas ar to, ka ir osta, ar ko lepoties, bet Liepāja atšķiras ar to, ka ir spēcīga arī citās jomās.

Valsts policijas amatpersonas informēs pašvaldību par drošības risku analīzes rezultātiem un vides uzlabošanas iespējām Liepājā.

1
5
2
3

30.06.2021

30.jūnijā notika projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II“ partneru attālināta tikšanās platformā „Zoom“. Sapulcē piedalījās Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde, kas ir projekta vadošais partneris, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde un Palangas pašvaldība. Tikšanās laikā tika pārrunāts līdz šim projektā paveiktais un ieplānotais. Visi projektā iesaistītie pie labvēlīgiem apstākļiem cer uz klātienes semināriem, kuri bija projekta ietvaros paredzēti jau pagājušā gada rudenī.

Atgādinām, ka Projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plāno iegādāties:

- datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotos esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;

- nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;

- pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;

- organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta Nr. LLI-451 “SCAPE II” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-451-the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities-scape-ii//

SCAPE II sanaksme
SCAPE II prezentācija

26.05.2021

Valsts policija projekta SCAPE II ietvaros izsludina iepirkuma konkursu

Valsts policija projekta LLI-451 “SCAPE II” ietvaros ir izsludinājusi iepirkuma konkursu par nakts redzamības binokļu un mobilās (video) novērošanas kameras iegādi. Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57479 Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski līdz 2021. gada 15. jūnijam, pulksten 10.00. Pēc plāna bija paredzēti arī klātienes semināri un praktiskās apmācības, taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tie ir pārcelti uz laiku, kad situācija uzlabosies.

Atgādinām, ka Projekta LLI-451 “SCAPE II” Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plāno iegādāties:

- datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotu esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;

- nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;

- pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;

- organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta partneri:            

 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • .Palangas pašvaldība (LT).

Projekta LLI-451 “SCAPE II” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-451-the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities-scape-ii//

11.03.2021

Turpinās aktīva darbība projekta LLI-451 SCAPE II ietvaros!

Pagājušā gada septembrī informējām par to, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar projekta vadošo partneri Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldi, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju un Palangas pašvaldību uzsāka projektu LLI-451 “SCAPE II”, kura mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas apgabalos, nostiprinot policijas un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti. Projekta ietvaros bija paredzētas virkne aktivitāšu, taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd mācības un tikšanās klātienē ir atceltas, tāpēc jaunā projekta uzdevumi tiek pārrunāti attālināti, kā arī komunikācija starp projekta partneriem notiek elektroniskajā vidē.

Šobrīd projektā notiek darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes lietām, kuras plānots iegādāties projekta laikā, kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem ceram uz klātienes semināriem, kuri bija projekta ietvaros paredzēti jau pagājušā gada oktobrī.

Atgādinām, ka Projekta LLI-451 “SCAPE II”Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plāno iegādāties:

- datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotos esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;

- nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;

- pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;

- organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta partneri:            

 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde (LT) – vadošais partneris;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
 • .Palangas pašvaldība (LT).

Projekta LLI-451 “SCAPE II” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-451-the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities-scape-ii//

SCAPE II meeting

 

SCAPE II plakats