ES karogs

“The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities”

attēls

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu, valsts un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti.

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes:

 • Dalība Lietuvas policijas organizētajās mācībās par velosipēdu zādzībām;
 • Apmācību organizēšana par elektrošoka ieroču izmantošanu;
 • Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja un Liepājas iecirkņa ekipējuma nodrošināšana:
 • Velosipēdi un elektrovelosipēdi policijas patruļdienestam;
 • Elektrošoka ieroči;
 • Nakts redzamības videokameras;
 • Video reģistratori iecirkņu inspektoru transportlīdzekļiem;
 • Ķermeņa kameras;
 • Drons ar nakts redzamību un termokameru;
 • Informatīvie materiāli.

 

Projekta partneri:

 • Palangas pašvaldība (LT) – vadošais partneris;
 • Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”;
 • Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde.

 

18.09.2020

Noslēdzies projekts "SCAPE", kurā Liepājas policija ir ieguvusi ne vien ciešāku sadarbību ar Lietuvas policiju, bet arī dažādas dienestam noderīgas un ikdienā dienesta pienākumu pildīšanai vajadzīgas lietas.

Viens no galvenajiem aizvadītā projekta "SCAPE" LLI-269 mērķiem bija uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas apgabalos, nostiprinot policijas un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti.

Projekta ietvaros Valsts policija atklātā iepirkuma konkursa rezultātā ir ieguvusi vairākas dienestam vajadzīgas un noderīgas lietas – 30 videoreģistratorus, sešus velosipēdus, no tiem divus – elektrovelosipēdus, 20 elektrošoka ieročus, divas nakts redzamības termokameras un vienu bezpilota lidaparātu – dronu, kas aprīkots ar temrokameru. Vienlaikus projekta ietvaros Valsts policijas amatpersonas piedalījās Lietuvas kolēģu organizētajās apmācībās par brīvprātīgo piesaisti policijas darbam - policijas palīgi, un Taser (elektrošoka ieroču) izmantošanu policijas darbā, taktika un riski. Valsts policija kā projekta partneris projekta ietvaros realizēja apmācības par velosipēdu sagatavošana ilgstošam maiņas darbam un to izmantošanu dienestā, piemēram, personu aizturēšana, uzbrukuma atvairīšana, un velosipēdu loma sabiedriskās kārtības uzturēšanā. Projekta partneri ir Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde, kas ir vadošais partneris šajā projektā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija", Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde un Palangas pašvaldība.

 

Sadarbības ietvaros ar projekta SCAPE partneriem ir uzsākts jauns projekts SCAPE II, ar identisku mērķi, jo kalpo kā turpinājums SCAPE projektam, kuru plānots realizēt līdz 2022.gadam.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd mācības un tikšanās klātienē ar Lietuvas kolēģiem ir atceltas, tāpēc jaunā projekta uzdevumi tiek pārrunāti attālināti un pagājušajā nedēļā arī notika šāda attālināta sanāksme. Projekta SCAPE II "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plāno iegādāties:

- datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotos esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;

- nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;

- pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;

- organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta "SCAPEII" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu

Saite uz projekta lapu.

 

11.09.2020

Ar saziņu videokonferences formātā, 11.septembrī tika aizvadīta projekta SCAPE LLI-269 partneru noslēguma sanāksme, kuras laikā tika sniegts pārskats par katra partnera paveikto projekta ietvaros. Noslēgumā norisinājās nelielas diskusijas par iegūto pieredzi projekta realizēšanas laikā. Ar šo sanāksmi projekta partneru sadarbība nav noslēgusies, jo jau ir uzsākts darbs pie jaunā projekta “SCAPE II” LLI-451 realizēšanas.

meeting

27.08.2020

Šonedēļ trīs dienu garumā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dienesta telpās Liepājā, Bāriņu ielā 3 norisinājās Liepājas Pašvaldības policijas organizētās mācības par elektrošoka ieroču izmantošanu. Mācībās piedalījās dalībnieki no kaimiņvalstu policijas – Klaipēdas reģiona policijas pārvaldes, darbinieki no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un amatpersonas no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes.

Apmācības vadīja Taser elektrošoka ieroču izgatavotāju AXON eksperts no Lielbritānijas un šo trīs dienu laikā apmācību dalībnieki apguva kā teorētiskās, tā arī praktiskās zināšanas. Apmācību noslēgumā visi 20 dalībnieki no Valsts policijas, Pašvaldības policijas un Lietuvas policijas ieguva sertifikātus par sekmīgi nokārtotajiem pārbaudījumiem un turpmāk būs tiesīgi organizēt apmācības Taser elektrošoka ieroču lietotājiem.

Tālāk pēc šīm apmācībām tiks plānotas elektrošoka ieroču lietotāju apmācības pēc kurām jau policijas darbinieki savā ikdienas darbā būs aprīkoti ar elektrošoka ieročiem lai spētu drošāk veikt savus pienākumus, īpaši uzsverot agresīvu un bruņotu personu aizturēšanu, neapdraudot apkārtējos cilvēkus un sevi pašu.

Jau iepriekš informējām, ka Kurzemes reģiona pārvalde, projekta SCAPE LLI-269 ietvaros iegādājās 20 elektrošoka ieročus ar pilnu komplektāciju.  

Projekts “SCAPE” tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

apmācības1
apmācības2
apmācības3

24.08.2020

Valsts policija Liepājā projekta ietvaros savā rīcībā iegūst bezpilota lidaparātu – dronu!

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde Liepājā projektaprojekta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros atbalstītā projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” (SCAPE LLI-269) ietvaros atklātā iepirkuma konkursa rezultātā ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” par bezpilota lidaparāta – drona – iegādi.

Augusta sākumā minētā iepirkuma ietvaros divas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas tika apmācītas darbam ar bezpilota lidaparātu. Iegādātais drons ir aprīkots ar termālo nakts redzamības kameru, kā arī tas spēj veikt darbu apgrūtinošos laika apstākļos un paaugstināta riska situācijās. Apmācību procesā amatpersonas apguva teorētisko daļu – bezpilota lidaparāta uzbūvi, komplektēšanu, tā parametrus, funkcijas un izmantošanas iespējas. Praktiskajā daļā tika apgūtas iemaņas bezpilota lidaparāta vadīšanā – pacelšanās, nolaišanās, dažādu figūru izlidošana. Pēc apmācību procesa pabeigšanas un formalitāšu nokārtošanas, amatpersonas būs tiesīgas kvalificēties pārbaudēm, kas, pēc sekmīgas nokārtošanas, dos tiesības veikt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumus, lai iegādātā drona iespējas izmantotu pilnā apmērā.

Šāda veida lidaparāts turpmāk palīdzēs uzraudzīt sabiedrisko drošību un kārtību lielos publiskos pasākumos, novērojot izklaides vietas, īpaši diennakts tumšajā laikā. To varēs izmantot kvalitatīvu ceļu satiksmes negadījumu shēmu izveidē un grūti aizsniedzamu teritoriju apsekošanā, īpaši apmaldījušos vai pazudušo cilvēku meklēšanā.

drons

27.04.2020

Valsts policija Liepājā savā rīcībā iegūst nakts redzamības termokameras

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde Liepājā projekta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros atbalstītā projekta "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" (SCAPE LLI-269) ietvaros ir ieguvusi divas nakts redzamības termokameras (Pulsar Hellon XP38), izmantošanai apgrūtinošas redzamības apstākļos, fiksējot pārkāpumus, iegūstot pierādījumus vai veicot novērošanu.


Īpašs uzsvars šīm kamerām ir preventīvā darbā – tumšie pagalmi un pamestas ēkas, kur pastāv risks pretlikumīgo darbību izdarīšanai, personu pulcēšanās vietas, nelikumīga zvejniecība vai medniecība, kā arī gadījumos, ja būs informācija par bezvēsts pazudušajām personām vai personām, kuras apmaldījušās, piemēram, mežā. Šīs kameras uztver siltumu un reaģē uz kustību.

termokameras
termokamera_

11.12.2019

Valsts policija Liepājā projekta ietvaros savā rīcībā iegūst elektrošoka ieročus

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde Liepājā projekta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros atbalstītā projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” (SCAPE LLI-269) ietvaros ir ieguvusi 20 elektrošoka ieročus ar pilnu komplektāciju.

Šobrīd elektrošoka ieroči netiks izmantoti, jo projekta ietvaros vēl ir nepieciešams iziet apmācības, kuras plānotas orientējoši pēc jaunā gada, pirmajā ceturksnī. Pēc apmācību veikšanas, kuras organizē Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, iegūtais aprīkojums tiks izmantots policijas ikdienas darbā.

Kā jau Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis informēja,  šā gada 17.septembrī projekta SCAPE LLI-269 ietvaros Pašvaldības policija ir ieguvusi 30 elektrošoka ieročus ar aprīkojumu, vienu elektrošoka ieroča simulācijas aizsargtērpu, 100 elektrošoka ieroča apmācību kārtridžus un 200 elektrošoka ieroča kārtridžus.

elektro1

 24.10.2019

No 3. līdz 5. oktobrim četrpadsmit Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki un Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks piedalījās projekta SCAPE LLI-269 konferencē “Moderni publiskie pakalpojumi: pašvaldību un policijas savstarpēja komunikācija un sadarbība”, kura norisinājās oktobra sākumā Palangā un Liepājā.

Konferences ietvaros  Valsts policijas darbinieki sniedza prezentācijas par Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbu, Patruļpolicijas darbu, Atļauju sistēmas grupas darbu ar medību un makšķerēšanas licenču pārbaudi pierobežā, kā arī par pieredzi, sniedzot informāciju tūristiem Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā.  

Tāpat Palangā tika demonstrēti projekta SCAPE LLI-269 ietvaros iegādātais aprīkojums –velosipēdi, elektromobiļi, giroskūteri jeb segveji, kā arī pašvaldības policijas elektrošoka ieroči ar simulatora tērpu. Otrā diena noslēdzās Liepājā, kur konferences dalībnieki viesojās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, apskatot pārvaldes ēku un iepazīstoties ar projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu – videoreģistratoriem un velosipēdiem. Savukārt trešajā dienā konferences dalībnieki (Liepājas pašvaldības policijas darbinieki, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki, Palangas pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki un Klaipēdas reģiona
policijas komisariāta darbinieki) ar projekta ietvaros iegādātiem Valsts policijas un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas velosipēdiem devās kopīgā izbraucienā. Šī pasākuma mērķis bija kopīgi izvērtēt drošas infrastruktūras vidi Liepājas pilsētā un uzklausītu kaimiņvalstu viedokli.
 

Kā atzina Lietuvas pārstāvji, Liepāja ir pilsēta, kurai jādzīvo divās paralēlās pasaulēs – gan kā kūrortpilsētai, gan kā ražošanas industrijas pilsētai, kas ir divas dažādas galējības. Viņi atzina, ka tas ir daudz grūtāk, jo, piemēram, Palanga ir tendēta uz tūrismu, taču Liepājā infrastruktūra ir laba gan lai uzņemtu tūristus, gan arī lai attīstītu ražošanas industriju.

Kopumā trīs dienu ietvaros dalībnieki iepazinās ar sadarbības partneru:


1.    institūciju izaicinājumiem un paveikto drošas un pieejamas vides izveidē;
2.    institūciju paveikto sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pierobežā (kontrole, prevencija, rezultāti);
3.    svarīgākiem nosacījumiem sadarbības aspektos, īstenojot kopīgu pārrobežu projektu;
4.    īstenotiem uzdevumiem un sasniegtiem mērķiem;
5.    turpmāko rīcību un izaicinājumiem īstenojot pārrobežu sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā (masu pasākumi, ceļu satiksmes, zvejniecība, medniecība, pazudušo personu meklēšana);
6.    priekšrocībām un problemātiku piesakot un īstenojot starptautiskus projektus un to nozīme/atbalsts Valsts un pašvaldību iestāžu funkciju nodrošināšanā;
7.    par plānoto turpmāko sadarbību, īstenojot pārrobežu projektus.
8.    Liepājas pilsētas drošas infrastruktūras un vides izvērtēšana no policijas redzesloka.

Šī projekta ietvaros paredzēta esošā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes policijas amatpersonu ekipējuma modernizācija un papildinājums, tādejādi uzlabojot policijas darbības efektivitāti. Projektā paredzēts piesaistīt vietējā mēroga  un ārvalstu ekspertus no Nīderlandes un Vācijas.

 

kopbilde

 

30.06.2019

Vieslektors no Nīderlandes stāsta par velosipēda izmantošanu dienestā

26. un 27. jūnijā Valsts policijas amatpersonas piedalījās mācībās ar mērķi pilnveidot policijas velopatruļas kapacitāti

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē notika divu dienu apmācības un taktiskie treniņi "Droša policijas velopatrulēšana un individuālo ķermeņu video kameru izmantošana policijas darbā" INTERREG V-A Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam atbalstītā projektā "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju". Tāpat šī projekta ietvaros esam saņēmuši sešus velosipēdus, no kuriem divi ir elektrovelosipēdi, savukārt četri – pilsētas velosipēdi, kuri jau tiek izmantoti, patrulējot Liepājā.  

Seminārā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldes amatpersonām, kā arī Palangas pašvaldībai tika stāstīts par Nīderlandes pieredzi, policijas darbā izmantojot individuālās ķermeņa kameras. Tāpat vieslektors no Nīderlandes runāja par riteņbraukšanu, veidojot izpratni policijas darbinieku vidū par velosipēdu uzturēšanu un drošības apsvērumiem, izmantojot velosipēdu ikdienā. Tāpat tika stāstīts par velosipēda izmantošanas priekšrocībām automašīnas vietā un skaidroti velosipēdu tehniskie nosacījumi. Savukārt nākamajā dienā Latvijas un Lietuvas valsts policijas amatpersonas, kā arī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas bija redzamas Liepājas ielās, kur notika praktiskās nodarbības, kā, piemēram, personas aizturēšana, izamantojot velosipēdu.

Vieslektoram Marcel Zethoven ir vairāk kā divdesmit piecu gadu pieredze Nīderlandes policijā. Marcel Zethoven 2010.gadā nodibināja apmācības un konsultāciju aģentūru “VAZ Global”, kur darbojas eksperti uz sabiedrību vērstu policijas darbu problēmjautājumu risināšanā un taktikas izstrādē, par pamatu ņemot drošības apsvērumus. “VAZ Global” eksperti darbojas visā pasaulē, tādās valstīs kā Dienvidāfrika, Čehija, Latvija, Zviedrija, Gruzija un Nīderlande. Speciālisti apmāca studentus, policistus, politiķus, pašvaldību amatpersonas, apsardzes komersantus, to darbiniekus un iedzīvotājus.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.euhttps://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities

velo
velo2
velo3

 

08.02.2019

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde ir noslēgusi līgumu par 30 novērošanas un video ierakstīšanas ierīču iegādi

Valsts policija Liepājā saņēma 30 videoreģistratorus, tāpat notika tehniskā instruktāža par to lietošanu. Videoreģistratori tiks izmantoti, lai nodrošinātu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu, īpaši iecirkņu inspektoru ikdienas darbu, darbu profilaktisko pasākumu laikā, apsekojot teritorijas, fiksējot likumpārkāpumus un nodrošinot sabiedrisko kārtību.

video

18.10.2018.

Projekta ietvaros 2018.gada oktobrī Klaipēdas apgabala Galvenais policijas komisariāts organizēja semināru pašvaldību ierēdņiem un brīvprātīgo policistu palīgiem. Semināra laikā tika sniegta informācija, lai papildinātu zināšanas par psiholoģiju, fizisko sagatavotību, psihotropām vielām un kā atpazīt personas, kuras tās lietojušas, kā arī par policijas palīgu tiesisko pamatu Lietuvā. Semināra galvenais uzdevums bija pienācīgi apmācīt un instruēt policijas atbalstītājus, kuri tādējādi spēs efektīvāk palīdzēt policijas darbiniekiem nodrošināt sabiedrisko kārtību.

Seminārā Klaipēdā piedalījās 30 dalībnieki (VP Kurzemes RP pārstāvēja 7 amatpersonas) – policijas amatpersonas, pašvaldību pārstāvji no Klaipēdas, Palangas un Liepājas, kā arī Lietuvas policijas brīvprātīgie policistu palīgi.

Projekta “SCAPE” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.euhttps://latlit.eu/the-development-of-safety-services-by-strengthening-communication-and-cooperation-capacity-between-the-local-government-and-police-authorities/

 

paligi

 

plakats scape