Jaunumi
projekta vizuālis ar EEZ un partneru logo

Līdz šī gada 20. aprīlim pagarināts pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajam atklātajam konkursam Valsts policijas ēku Rīgā, Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B būvprojekta izstrādei, telpu pielāgošanai policijas vajadzībām un autoruzraudzībai. Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās atsevišķās daļās - viena no iepirkuma daļām ir Stabu ielas 89, Rīgā ēkas būvprojekta izstrāde, telpu pielāgošana un autoruzraudzība. Šajā ēkā atrodas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, pēc pārplānošanas tajā tiks izvietota arī moderna ekspertīžu laboratorija. Otra iepirkumu daļa - būvprojekta izstrāde, telpu pielāgošana un autoruzraudzība, ir paredzēta īstenot ēkai Rīgā, Bruņinieku ielā 72b, kur ir izvietota Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks noteikts līdz 2022. gada 20. aprīlim pulksten 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piedāvājumu atvēršanas procedūra norisināsies 2022. gada 20. aprīlī.

Par konkursa pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem (fiziskā persona, juridiskā persona, personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss, piegādātāju apvienība), kas piedāvā tirgū sniegt projektēšanas pakalpojumus. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums nolikumā noteiktajā kārtībā. Komisija nolikumā noteiktajā kārtībā izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmantojot kritērijus – pakalpojuma cena un autoruzraudzības īpatsvars kopējā pakalpojuma cenā.

Detalizētāka informācija par pieteikuma sagatavošanas un tā izvērtēšanas nosacījumiem lasāma konkursa nolikumā, kas pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Iepirkums notiek “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”” projekta ietvaros.