eez

2021. gada 7. - 8. oktobrī Valsts policijas īstenotā projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros norisinājās starptautiskais simpozijs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi”, kurā tika apspriesti zinātniski un praktiski aspekti nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas (NILL) izmeklēšanā, īpašu uzmanību pievēršot autonomai NILL apkarošanai, jomas aktualitātēm un izaicinājumiem. Eksperti piedāvāja vairākus risinājumus, lai stiprinātu kopējo praksi un pieejas NILL apkarošanā starp Latvijas tiesībsargājošām iestādēm, prokuratūru un tiesu. Darbs ar sadarbības iestādēm pie risinājumu izstrādes vēl turpināsies, tajā skaitā ar starptautiskiem partneriem, jo šāda veida noziegumiem ir starptautisks mērogs, augsta sarežģītības pakāpe un dinamisks raksturs.

Simpozijā klātienē piedalījās aptuveni 100 dalībnieki no visas Baltijas, kā arī eksperti no ASV, Izraēlas, Nīderlandes un Lielbritānijas. Attālināti tika nodrošināta translācija tiešsaistē, kurā piedalījās līdz 100 dalībniekiem. Simpozijā vienkopus pulcējās tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, izmeklētāji, prokurori un tiesneši.

Simpoziju atklāja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, kurš norādīja: “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija būtiski ietekmē mūsu visu labklājību un nākotnes perspektīvas. Mūsu kopējais uzdevums ir nepieļaut, lai kāds izbauda nelegāli iegūtos labumus, bet atgriezt tos likumīgajiem īpašniekiem. Mums ir jārīkojas proaktīvi! Šī bija iespēja dalīties ar labo pieredzi, objektīvi paskatīties, kas pilnveidojams, un, kopīgi vienojoties, veidot spēcīgu un labu juridisko pamatu!”

Inese Ratfeldere, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšniece, uzsvēra: “Lai mēs visi kopā – izmeklētāji, prokurori un tiesneši – varētu parādīt sabiedrībai labi izdarītu darbu, ir jāapsēžas pie viena galda un jāvienojas par kopēju izpratni un praksi. Tieši tāpēc mēs šīs abas dienas bijām simpozijā, cītīgi strādājām, piedalījāmies karstās diskusijās. Mēs esam gatavi uzlabot gan izmeklēšanas kvalitāti, gan darba rezultātus, tādēļ iniciējām šo simpoziju, lai dzirdētu ne vien kritiku, bet arī piedāvājumus.”

Simpozija programmā bija gan dažādas lekcijas, gan pieredzes apmaiņa un diskusijas. Apskatītas tādas tēmas kā globalizācijas ietekme uz NILL izmeklēšanu, bezpeļņas organizāciju ļaunprātīga izmantošana, pierādīšanas metode autonomās NILL lietās un citas. Simpozijā diskutēja par tādiem aktuāliem nozares jautājumiem kā starptautiskās sadarbības problemātika un iekšējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas par NILL atbildīgajām iestādēm. Tika atzinīgi novērtēta Latvijas prakse “Stand alone” izmeklēšanā jeb autonomās legalizēšanas izmeklēšanā. Prezentējot 6 soļu plānu, ar šo praksi 2017. gadā iepazīstināja eksperti no Nīderlandes. Eksperti uzsvēra arī Latvijas praksi noziedzīgi iegūtas mantas procesos. Tas nozīmē, ka, atbilstoši KPL 59.nodaļas kārtībai, mantisks jautājums tiek atrisināts pirms notiesājošā sprieduma.

Simpozijā iezīmēja arī jaunākās NILL jomas tendences un izaicinājumus globālā aspektā, piemēram, Nīderlandes eksperti iepazīstināja ar netiešu pierādīšanas metožu izmantošanu autonomās NILL lietās – noziegums tiek izmeklēts, izmantojot netiešus pierādījumus. Dalībniekiem bija iespējams iesaistīties sarunās par praktiskām pieejām pirmstiesas izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un iztiesāšanā. Īpaši tika izcelti Latvijas sasniegumi un ārvalstu profesionāļu pieredze un zināšanas. Lai nostiprinātu starptautiskas sadarbības iespējas, tika runāts par starptautiskām sadarbības platformām, tādām kā Europol un Eurojust.
 

Simpoziju “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija: aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi” organizē Valsts policija sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā. Simpozijs notiek ekonomisko noziegumu prevencijas un apkarošanas profesionālajai pilnveidei izstrādātā jaunās paaudzes risinājumu projekta 2021.-2024. gadam ietvaros. Projekta pilnais nosaukums: “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā””.

EEZ