Projektu aktualitātes
EEA

 

Šī gada 12. un 13. novembrī norisinājās Valsts policijas organizēts seminārs “Krimināllikuma un Kriminālprocesa normu iztulkošanas metodoloģijas īpatnības: interpretācijas metodes un piemērošana”.

Seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr.EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros. Projekta mērķis ir efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas sasniegt ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu kriminālvajāšanai. Šī projekta ietvaros arī turpmāk tiks organizēti semināri, apmācības un konferences.

Seminārs notika tiešsaistes režīmā, piedāvājot lekcijas ar pasniedzējiem video konferences formātā un sniedzot iespēju veidot aktīvas rakstveida diskusijas starp dalībniekiem.  

Seminārā kā eksperti piedalījās Latvijā labākie speciālisti  krimināltiesību un kriminālprocesa jomā. Pasniedzēji bija gan no akadēmiskās vides, gan praktiskie darbinieki – ģenerālprokuratūras prokurori,  advokatūras pārstāvji, kā arī tiesu pārstāvji.

Semināra pirmajā dienā uzstājās:

LR Prokuratūras prokurors Juris Juriss ar lekciju “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu izmeklēšanas īpatnības, minimālais pierādījumu standarts”;

Ģenerālprokurors Juris Stukāns ar lekciju “Tiesību normas iztulkošana kā normas piemērošanas būtisks posms”;

RSU vadošais pētnieks Jānis Baumanis ar lekciju “Ieskats Krimināllikuma normu interpretācijā ekonomisko noziegumu lietās”;

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Guntars Stūris ar lekciju “Pierādījumi, to savākšana un nostiprināšana, raugoties uz šiem jautājumiem no tiesas viedokļa”.

Semināra otrajā dienā uzstājās:

Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins ar lekciju “Ekonomisko noziegumu izpratne Latvijas krimināltiesības un Krimināllikuma normu piemērošanas problēmjautājumi”;

Milana Beļeviča ar lekciju “Fiktīvs darījums un Forensic metodes pielietojuma problemātika pierādīšanas procesā”;

Zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš ar lekciju “Sadarbība, pratināšana, normu interpretācija”.

Semināra noslēgumā norisinājās paneļdiskusija ar ekspertiem (J.Baumanis, G.Sūris, S.Vārpiņš), kuras laikā arī semināra dalībniekiem bija iespēja izteikt savas pārdomas un uzdot jautājumus. Diskusiju vadīja moderators Haralds Burkovskis.

Seminārā bija aicināti piedalīties 100 dalībnieki no Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī pārstāvji no LR Prokuratūras. Taču par semināru tika izrādīta krietni lielāka interese un tādēļ arī interesentiem no VID, Tieslietu ministrijas un Latvijas tiesām tika dota iespēja piedalīties seminārā.

Seminārs ne tikai sasniedza savu mērķi, sniedzot semināra dalībniekiem teorētiskas un praktiskas zināšanas, akadēmiskas atziņas un praktiskus paņēmienus ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā, bet vienlaikus semināram izdevās arī veicināt sadarbību starp iekšlietu un tieslietu iestādēm un mudināt citu iestāžu pārstāvjus veidot līdzīgus seminārus un diskusijas.