EEZ Jaunumi
Norisinās telpu pārbūve Valsts policijas ēkās Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B

2023. gada jūlijā tika uzsākta telpu pārbūve Valsts policijas ēkās Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B, Rīgā, kas tiek veikta projektā Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”. Projektu īsteno Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, tas norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros.

Būvprojekta izstrāde, telpu pielāgošana un autoruzraudzība ir paredzēta divām Valsts policijas ēkām – Stabu ielā 89, kur atrodas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, un Bruņinieku ielā 72B, kur izvietota Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde. Būvprojektu autoruzraudzību veic pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”, bet būvdarbus veic galvenais būvuzņēmējs ir SIA “SELVA BŪVE” un būvuzraugs ir SIA “CMB”.

Pārbūves rezultātā tiks izveidotas biroja telpas, kas atbilst darba specifikācijai, tādējādi nodrošinot optimālāku un efektīvāku darba komunikāciju. Tāpat tiks uzlabota un paplašināta arī laboratoriju infrastruktūra, izveidojot drošu laboratoriju biroju zonējumu un darba zonu. Paplašinātās un modernizētās biroja telpas ļaus darbiniekiem strādāt efektīvāk, tādējādi veicinot labāku un ātrāku ekonomisko noziegumu izmeklēšanu un ekspertīzi. Atjaunotās telpas, kas tiks izveidotas atbilstoši darba drošības noteikumiem un prasībām, paaugstinās darba efektivitāti un uzlabos izmeklētāju vispārējo labsajūtu, jo piemērotas biroja telpas ir viens no produktīva darba pamatfaktoriem.

Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieks un projekta vadītājs Normunds Grūbis norāda: “Primāri mūsu uzdevums ir uzlabot Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Kriminālistikas pārvaldes telpas, tomēr tiks veikti uzlabojumi arī specifiskajās telpās, piemēram, šautuvē un ekspertīžu laboratorijā. Valsts policijas darbinieku darba diena ir saistīta ar sarežģītu noziegumu izmeklēšanu, tādēļ noteikti viens no svarīgākajiem šī projekta galamērķiem ir uzlabot ne vien darbinieku apkārtējo darba vidi, bet arī viņu labsajūtu, kas attiecīgi arī veicinātu sekmīgāku ikdienas pienākumu izpildi.”

Būvniecība tiek dalīta piecās kārtās (prioritārā secībā) ar iespēju atteikties no atsevišķu kārtu īstenošanas, ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus. Pirmajā kārtā tiek veikta telpu pārplānošana un pārbūve, kas ietver arī elektroapgādes, tostarp  apgaismojuma pārbūvi, nodrošinot atbilstošus darba apstākļus, un vājstrāvu sistēmu pārbūvi. Pēc tam secīgi tiks ierīkota ventilācija un klimata kontrole, uzlabota apkures sistēma, veikts atsevišķu telpu remonts un uzlabota funkcionalitāte. Beidzamajā kārtā tiks veikts jumta seguma remonts un lietus novadīšanas sistēmas atjaunošana.

Projekta kopējais mērķis ir efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas stiprināt  ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labāku kvalitātes dokumentu nodošanu kriminālvajāšanai. Paredzamie programmas rezultāti ir uzlabota ekonomisko noziegumu apkarošana, prevencijas efektivitāte un nostiprināta lietu izmeklēšanas kapacitāte.

Kopējais projekta finansējums ir 8 389 124 EUR, no kuriem EEZ programmas finansējums ir 7 130 756 EUR, bet valsts budžeta piešķirtie līdzekļi ir 1 258 368 EUR. Galvenās projekta aktivitātes ir infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana (Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes telpu renovācija) un profesionālās kapacitātes un zināšanu uzlabošana ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un ekspertīžu veikšanas jomā, organizējot seminārus, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus un starptautiskas konferences.

Valsts policijas administratīvo ēku Stabu ielā 89, Rīgā, un Bruņinieku ielā 72B, Rīgā, telpu pārbūve tiek veikta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”” projekta ietvaros.

Norisinās telpu pārbūve Valsts policijas ēkās Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B