Projektu aktualitātes
Vides piesārņojums

No 2021. gada 30. marta līdz 31. martam norisinājās Valsts policijas īstenotā projekta Nr.EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” starptautiskais seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Noziegumu pret vidi apkarošana”.

Seminārā piedalījās aptuveni 120 dalībnieki no Valsts policijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta (VVD), Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Republikas Prokuratūras un Daudznozaru specializētās prokuratūras. Semināra mērķis bija sniegt teorētiskas zināšanas, praktiskas atziņas un ieteikumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā par vides noziegumiem un to apkarošanu.

Semināru atklāja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot vides noziegumu novēršanas prioritāti, tāpat arī uzrunas teica Valsts policijas Ekonomisko noziegumu un apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieks Pēteris Bauska un ENAP 2. nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis, uzsverot nozīmīgo sadarbību iestāžu starpā, jo īpaši ar VVD. Arī VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne‑Ansberga atzinīgi novērtēja līdzšinējo atbildīgo iestāžu efektīvo sadarbību, vides noziegumu apkarošanā Latvijā.

Seminārā bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus gan par vides noziegumu apkarošanu no Valsts policijas īstenotā Projekta OPFA-WASTE, gan ENAP veiksmes stāstus. Tāpat bija iespēja iegūt teorētiskas zināšanas  no A/S “VentEko” pārstāvjiem par vides piesārņojumu – tā cēloņiem, ietekmi un sekām, kā arī par vides piesārņojuma ekspertīzes etapiem un problēmjautāmiem. Ar pieredzi vides noziegumu izmeklēšanā dalījās arī ASV tieslietu jomas pārstāvis.

Semināra dalībniekiem bija iespējas uzzināt VVD pārstāvju redzējumu par raksturīgākajiem pārkāpumiem un iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi. VVD eksperti iepazīstināja ar ražotāju atbildības sistēmu darbību un dalījās pieredzē par gadījumiem, kad notikuši mēģinājumi izvairīties no dabas resursu nodokļa nomaksas. Tāpat VVD  iepazīstināja ar prasībām atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un to, kādas pazīmes raksturīgas nelikumīgai atkritumu apsaimniekošanai.

Savukārt ASV pārstāves no Federālā Izmeklēšanas Biroja (Federal Bureau of Investigation/FBI) un Vides Aizsardzības Aģentūras (Environmental Protection Agency/EPA) dalījās zināšanās un pieredzē par vides noziegumiem, to izmeklēšanas procesu, dabas kaitējumu un to seku novēršanas iespējām. Semināra laikā dalībniekiem diskusijas veidā bija iespēja arī uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt atbildi no pārstāvēto iestāžu ekspertiem.

Ņemot vērā, ka šis seminārs norisinājās tiešsaistē, dalībnieki semināra norisi, tajā skaitā tehniskos risinājumus (programma, tulkošanas kanāli, tiešsaistes komunikācija), novērtēja ļoti labi un teicami, uzsverot, ka semināra tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Semināra dalībnieki dalījušies arī atsauksmēs un īpaši novērtējuši iespēju dzirdēt pieredzes un veiksmes stāstus, vienlaicīgi iegūstot iespēju atsvaidzināt teorētiskās zināšanas. Dalībnieki ir minējuši, ka “kopumā semināra tēmas bija noderīgas un attiecīgu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā būs jau zināmas vadlīnijas, pēc kurām varētu rīkoties un pie kādām institūcijām var vērsties pēc palīdzības” un “bija ļoti noderīgi gan atsvaidzināt jau esošās zināšanas, gan uzzināt ASV pieredzi šādu noziegumu izmeklēšanā.”

Starptautiskais seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Noziegumu pret vidi apkarošana” tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”  projekta Nr.EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Projekta koordinatore

Liene Dreimane

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes

Projektu nodaļas vecākā speciāliste

Tel.: 67829554; e-pasts: liene.dreimane@vp.gov.lv