Preses relīzes
semināra nosaukuma vizuālis ar projekta logo

Šī gada 27. un 28. aprīlī norisinājās Valsts policijas organizēts starptautisks tiešsaistes seminārs “Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izkrāpšanas apkarošana – jaunas tendences un veiksmes stāsti”. Tajā tika apspriestas aktualitātes finanšu līdzekļu izkrāpšanas noziegumu apkarošanā, īpašu uzmanību pievēršot krāpšanas noziegumu pazīmēm, to starptautiskajam raksturam un inovatīvajām apkarošanas metodēm. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās aktualitāšu apspriešanā un atzinīgi novērtēja iestāžu savstarpējo sadarbību šādu noziegumu apkarošanā.

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pieredzē dalījās dažādu finanšu noziegumu apkarošanas iestāžu pārstāvji – kopā 167 dalībnieki no Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Republikas prokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Konkurences padomes, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF), Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS), Federālā izmeklēšanas biroja (FIB), Eurojust un citi nozīmīgi jomas eksperti.

Semināra atklāšanas daļā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis vērsa uzmanību semināra nozīmībai, kā platformai, kurā kompetentām iestādēm un speciālistiem ir iespēja apspriest aktualitātes ekonomisko noziegumu apkarošanā, kā arī apmainīties ar labāko praksi, pieredzi un veiksmes stāstiem: “Esmu gandarīts par iespēju vienkopus sanākt tik daudziem tiesībsargājošo iestāžu un citu kompetento iestāžu speciālistiem, lai dalītos ar pieredzes stāstiem, aktualitātēm un juridiskiem, kā arī praktiskiem aspektiem ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā. Ekonomisko noziegumu izmeklēšana ir viens no pīlāriem, kas tieši atsaucas uz valsts reputāciju vietējā un starptautiskā mērogā. Ikkatra iedzīvotāja interesēs ir, lai izmeklēšana šajā jomā būtu spēcīga, tādēļ jo īpaši svarīgi, ka šai jomai tiek piešķirta vērība un veikti ieguldījumi izmeklēšanas efektivitātes celšanai.”

Akcentējot starptautisko praksi, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) dalījās pieredzē par izmantotajām izmeklēšanas un analītiskajām metodēm ES fondu krāpšanas apkarošanas gadījumos citās valstīs, vienlaikus dalībnieki apsprieda arī Latvijas pieredzi šajā izmeklēšanas virzienā, kā arī pārrunāja Eurojust atbalsta sniegtās iespējas un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) lomu ES finanšu līdzekļu izkrāpšanas kriminālprocesu izmeklēšanā.

Ārvalstu eksperti iezīmēja arī jaunas tendences un izaicinājumus globālā mērogā, piemēram, krāpšanas pazīmes iepirkumos un starptautiskajā korupcijā, tāpat tika apspriesta pandēmijas negatīvā ietekme uz krāpšanas noziegumiem. Eksperti akcentēja, ka noziedznieki ātri spēj pielāgoties jauniem apstākļiem, kā arī, ka rodas arvien jaunas starpvalstu kriminālas organizācijas. Lai efektīvi cīnītos ar šīm organizētām grupām, tiesībsargājošām iestādēm jārīkojas operatīvi un jāizmanto atbilstoši tehniskie risinājumi un mūsdienīgas izmeklēšanas metodes.

Ar vienu no tādām IKT inovācijām Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izkrāpšanas apkarošanas jomā semināra dalībniekus iepazīstināja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas nodaļas Infotehniskās grupas galvenais inspektors Elvijs Bogdanovs: “Viens no mūsu projektiem ir “Vienotais analītisko rīku pielietošanas asistents.” Tajā apkopoti laikietilpīgākie procesi, piemēram, kredītiestāžu datu analīze, publisko datu analīze, iepirkumu un citu strukturēto brīvi pieejamo datu analīze. Rīka mērķis ir nefokusēties uz konkrētu noziedzīgo nodarījumu, bet sniegt visaptverošu priekšstatu par interesējošo objektu. Mūsu izstrādāto rīku izmanto arī citas iestādes darbā, kur ir nepieciešama finanšu datu analīze. Būtiski uzsvērt, ka izmeklētāji, izmantojot šo rīku, iegūst laika ekonomiju vidēji līdz divām darba dienām, bet sarežģītākos procesos – pat nedēļas.”

Seminārs norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.