EEZ Preses relīzes
seminārs “Eiropas Savienības struktūrlīdzekļu izkrāpšanas apkarošanas aktualitātes”

Pagājušajā nedēļā, 28. novembrī, norisinājās starptautisks seminārs “Eiropas Savienības struktūrlīdzekļu izkrāpšanas apkarošanas aktualitātes”. Seminārā tika apskatītas ne vien jomas aktualitātes, bet arī šā brīža galvenie problēmjautājumi, tendences un novērojumi vietējā un starptautiskā mērogā. Semināru organizēja Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Eiropas Savienības (ES) struktūrlīdzekļu izkrāpšanas noziegumu izmeklēšana ir viens no pīlāriem, kas tieši atsaucas uz valsts reputāciju globālā mērogā, tādēļ galvenais ir mācīties no veiksmīgiem prakses piemēriem un veicināt starpinstitucionālo sadarbību. Semināra dalībnieki pārstāvēja 10 dažādas tiesībaizsardzības iestādēs Latvijā – Valsts policiju, Finanšu izlūkošanas dienestu, Finanšu ministriju, Eiropas prokuratūru, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Latvijas Republikas prokuratūru, Lauku atbalsta dienestu, Konkurences padomi, Tieslietu ministriju un biedrību “Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome”. Ņemot vērā to, ka ES struktūrlīdzekļu izkrāpšanas noziegumiem ir starptautisks raksturs, bija ieradušies arī deleģētie eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes un Ukrainas. Kopumā seminārā klātienē piedalījās 90 dalībnieki, bet attālināti pieslēdzās 246 dalībnieki.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pauls Krūmiņš norādīja:  “Mūsu mērķis ir nepieļaut Latvijas Republikas konkurētspējas samazināšanos starptautiskajā vidē un mūsu sabiedrības labklājības vājināšanu, un, apkarojot gan korupciju, gan krāpšanu, mēs šādā veidā varam stiprināt gan Latviju, gan mūsu tautu.”

Lekciju tematika galvenokārt tika vērsta tieši uz pieredzes apmaiņu un sadarbības stiprināšanu starp vietējām un starptautiskām institūcijām. Piemēram, Lauku atbalsta dienests dalījās ar savu pieredzi cīņā pret krāpšanu un izcēla savu pretkrāpšanas politiku un normatīvo regulējumu, kamēr Finanšu izlūkošanas dienests aicināja uz vēl ciešāku sadarbību, ieskicējot pieejamās sadarbības iespējas. Ar ārvalstu praksi dalījās Eiropas deleģētais prokurors no Lietuvas, kurš prezentēja iestrādātās krāpšanas tipoloģijas ES finansētajos projektos. Seminārā tika apskatītas arī tādas tēmas kā karteļi ES fondu projektos un pārkāpumu konstatēšanas aktualitātes.

Papildus semināram šajā dienā norisinājās arī preses konference, kurā mediji tika informēti par galvenajiem problēmjautājumiem un būtiskākajiem novērojumiem, saskaroties un izmeklējot šādus noziegumus Latvijā. Tika izcelti līdzšinējie darba rezultāti un aktuālā informācija saistībā ar ES struktūrlīdzekļu izkrāpšanas noziegumiem.

Seminārs par noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud ES finanšu intereses, izmeklēšanas aktualitātēm “Eiropas Savienības struktūrlīdzekļu izkrāpšanas apkarošanas aktualitātes” norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.