Preses relīzes Projektu aktualitātes
Naudas banknotes, kurām uzlikti virsū roku dzelži

No 2021. gada 13. maija līdz 14. maijam norisinājās Valsts policijas īstenotā projekta Nr.EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” starptautiskais seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Korupcija privātajā sektorā, ar publiskajiem un privātajiem iepirkumiem saistīto noziegumu izmeklēšana”.

Seminārā piedalījās aptuveni 130 dalībnieki no Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Finanšu izlūkošanas dienesta, Konkurences padomes, Latvijas Republikas prokuratūras, SEB bankas, apdrošināšanas kompānijas “Gjensidige” u.c. Semināra mērķis bija sniegt teorētiskas zināšanas, praktiskas atziņas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā par korupcija privātajā sektorā, ar publiskajiem un privātajiem iepirkumiem saistīto noziegumu izmeklēšanu.

Semināru atklāja Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieks Pēteris Bauska, uzsverot ekonomisko noziegumu, jo īpaši korupcijas noziegumu, izmeklēšanas un novēršanas aktualitāti. Uzrunas teica arī VP ENAP 2. nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis un VP Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis, aicinot dalībniekiem aktīvi iesaistīties semināra diskusijās.

Seminārā dažādi Latvijas eksperti dalījās zināšanās par speciālā subjekta pazīmēm neatļautas labumu pieņemšanas noziedzīga nodarījuma sastāvā, karteļa riskiem publiskajā iepirkumā un pasūtītāja lomu, korupcijas riska pārvaldīšanas praksi un sistēmas elementiem, kā arī par korporatīvās korupcijas pieredzi, piemēriem finanšu sektorā un novērojumiem no finanšu sektora.

Tāpat ar prezentācijām uzstājās arī eksperti no ASV, tostarp ASV Federālā Izmeklēšanas Biroja, ne vien detalizēti stāstot par korupciju un kā to izmeklēt, bet arī prezentējot ekonomisko noziegumu un krāpšanas izmeklēšanas gadījumu izpēti.

Starptautiskais seminārs norisinājās tiešsaistē un dalībnieki atzinīgi novērtēja ne vien piesaistītos vietējos un ārvalstu ekspertus, bet arī tēmas aktualitāti un iegūtās zināšanas seminārā, kā arī ārvalstu ekspertu dalīšanos pieredzē. Vienlaikus vērtīgs ieguvums bija arī iespēja stiprināt sadarbību iekšlietu un tieslietu nozares iestāžu starpā, tādējādi sekmējot kopējo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un apkarošanas darbu Latvijā.

Semināra organizatori izsaka pateicību visiem dalībniekiem par interesi un iesaisti seminārā, kā arī novērtē atsaucību un veiksmīgo sadarbību starp semināra lektoriem un viņu pārstāvētajām iestādēm.

Seminārs tika organizēts Valsts policijas īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta ietvaros.

EEZ