EEZ Jaunumi
projekta vizuālis ar logo

Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas delegācija apmeklēja vienu no vadošajām izmeklēšanas iestādēm Eiropas Savienībā cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem – Guardia di Finanza Romā, Itālijā. Apmeklētā tiesībaizsardzības iestāde specializējas Eiropas Savienības fondu līdzekļu krāpšanas, nodokļu krāpšanas un naudas atmazgāšanas izmeklēšanas jomās, kā arī ar starptautisko sadarbību. Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās no šī gada 15. līdz 17. maijam un tas organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts, lai apzinātu labākos prakses piemērus Eiropas Savienības līmenī cīņā ar Eiropas Savienības finanšu līdzekļu krāpšanas gadījumu izmeklēšanu, kā arī citiem ekonomiskajiem noziegumiem, tādējādi bagātinot pieredzi un zināšanas, kas ļautu pilnveidot izmeklēšanas darbu šajā jomā Latvijā. Itālijas Republikas izmeklēšanas iestāde Guardia di Finanza uzskatāma par vienu no labākajām tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā, kas izmeklē pret Eiropas Savienības finanšu interesēm vērstos noziedzīgos nodarījumus. Līdz ar to šīs vizītes primārie mērķi bija stiprināt institucionālās attiecības un uzlabot amatpersonu kompetences organizētās noziedzības ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā.

Brauciena laikā tika apmeklēta Guardia di Finanza galvenā mītne, Guardia di Finanza akadēmija, un departamenti, kuru darbības virzieni ir ES fondu līdzekļu krāpšanas apkarošana, nodokļu krāpšanas, naudas atmazgāšana un starptautiskā sadarbība. Apmeklējumu laikā Guardia di Finanza departamentu vadītāji un darbinieki Latvijas delegācijai sniedza vairākas prezentācijas, kurās detalizēti izstāstīja par savu departamentu darbu, uzbūvi, pienākumiem, kā arī dalījās ar saviem veiksmes stāstiem un labo praksi, izmeklējot noziedzīgos nodarījumus par ES finanšu līdzekļu izkrāpšanām, naudas atmazgāšanu un nodokļu krāpšanām. Prezentāciju laikā Latvijas delegācijas pārstāvjiem bija iespēja uzdot jautājumus un nodibināt kontaktus ar Guardia di Finanza amatpersonām.

Iegūtā informācija ļauj izvērtēt un pārdomāt, ko Valsts policija varētu pārņemt un realizēt savā praksē, lai strādātu vēl efektīvāk pie noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas, tai skaitā sadarbībā ar Eiropas prokuratūru (EPPO), kura ir pilnvarota izmeklēt tādus noziegumus, kuri skar ES budžetu, kā arī veikt kriminālvajāšanu un celt apsūdzības saistībā ar tiem.

Jāatzīmē, ka kopš pagājušā gada, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļai izveidojusies cieša sadarbības ar EPPO, kā laikā kopīgi realizētas vairākas izmeklēšanas par ES finanšu līdzekļu izkrāpšanu gadījumiem Latvijā. Vienlaikus būtiski efektivizēt jau esošo praksi Valsts policijas operatīvajā un izmeklēšanas darbā, tādēļ vizītes laikā Itālijā pārrunāti arī tādi jautājumi kā izlūkošanas pārvaldības un analītiskās iespējas, arī organizētās noziedzības un AML izmeklēšana.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Guardia di Finanza Romā, Itālijā norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros.