Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu…
Statuss:
Noslēdzies
2018. gada 31. decembrī ir pabeigta Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda   2014.-2020.gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekta nosaukums Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā Projekta identifikācijas numurs: VP…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds     2018.gadā jūnijā ir noslēdzies  Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda  2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA  Iekšējās drošības fonds     IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. IC/IDF/2016/1  „Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas…
Statuss:
Noslēdzies
01.09.2009.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate –…