Statuss:
Noslēdzies
Kontakti Informācija par projektu Projekta ziņas Noderīgas saites Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”projekts LV 08/3 " Valsts…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds       Projekts Nr. VP/IDF/2019/7 „Sagatavošanas pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei”     Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma Valsts aģentūru ir uzsākusi dalību Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada programmas projektā „Tiesu ekspertīzes…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) darbības efektivitātei smagās un organizētās noziedzības apkarošanā nepieciešama vienota kompetento iestāžu pieeja un metodoloģija, kā arī vienots…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru saskaņā ar 2019. gada 22. februāra noslēgto vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6 no 2019. gada 25. februāra līdz…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekts Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm”   2018. gada 31. decembrī ir…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekta nosaukums Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā Projekta identifikācijas numurs: VP…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds     2018.gadā jūnijā ir noslēdzies  Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda  2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA  Iekšējās drošības fonds     IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. IC/IDF/2016/1  „Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas…