Valsts policijas darbs jauniešu auditorijā ir saistīts ar būtiskāko jauniešu problēmu apzināšanu, analīzi, to objektīvo iemeslu konstatēšanu un vēlāko seku likvidēšanu, kas veicina likumpārkāpumu rašanos un attīstību, kā arī to apstākļu novēršanu, kas veicina sasniegt prettiesisko rezultātu.

Supervaroņi - bērnu drošība vidē un internetā

Bērni ir mūsu galvenā sabiedrības vērtība. Un ikviena sabiedrības locekļa pienākums ir rūpēties, lai bērni piedzīvo laimīgu bērnību – drošībā un apkārtējo rūpēs par viņiem. Tādēļ Valsts policija un sadarbības partneri ir apvienojušies unikālās un vērienīgās kampaņās "Supervaronim nepazust" un "Supervaroņi internetā", vēršot sabiedrības uzmanību jautājumiem, kas saistās ar bērnu drošību gan vidē, gan internetā.