Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 2019. gada 2. decembra līdz 2021. gada 31. jūlijam īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk - Fonds) 2014. - 2020. nacionālās programmas projektu “Sagatavošanas pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei”* (projekta Nr. VP/IDF/2019/7) (turpmāk - Projekts), kas ir pirmais posms specializētā mācību centra izveidei nākotnē.

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru, kas nodrošinātu pilnvērtīgu pretterorisma vienības „OMEGA” (turpmāk - Vienība) amatpersonu apmācību un treniņu vietas izveidi, lai paaugstinātu profesionālo līmeni, kas sekmētu Vienības veicamo pamatuzdevumu izpildi nākotnē, tai skaitā Vienības iekļaušanos citu Latvijas un ārvalstu speciālo uzdevumu vienību sastāvā.

Papildus jāatzīmē, ka Vienības amatpersonu dienesta pienākumu pildīšana ir saistīta ar paaugstināta riska faktoriem, līdz ar to ir jāattīsta Vienības amatpersonu individuālās, speciālistu un kolektīvās darbības prasmes un iemaņas.

Projekta kopējais finansējums ir 141 553,00 euro, kas sastāv no Fonda finansējuma - 106 165,00 euro un nacionālā līdzfinansējuma - 35 388,00 euro.

*Projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju