Projektu aktualitātes
CounteR logo

CounteR projektā 19 organizācijas no 11 ES dalībvalstīm, tostarp uzņēmumi, NVO un industriālie, pētniecības un akadēmiskie centri, kā arī sešas valsts tiesībaizsardzības iestādes tieslietu, policijas un iekšējās drošības jomā 2021. gada 1. maijā sāka īstenot trīs gadu projektu ar Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu, lai sniegtu atbalstu cīņā pret radikalizāciju un tādējādi novērstu turpmākus teroraktus. CounteR projekts apvieno izcilu starptautisku ekspertu grupu pretterorisma, radikalizācijas un privātuma tiesību jomā, sešas Eiropas tiesībaizsardzības iestādes ar praktiskām zināšanām, kā arī tehnisko MVU un akadēmisko partneru grupu.

CounteR projektā ir īstenotas dažādas aktivitātes, kuras ir apkopotas un atspoguļotas CounteR projekta informatīvajā pārskatā. CounteR projekta informatīvajā pārskatā ir pieejamas intervijas ar CounteR projekta ekspertiem:

 

Lai iepazītos ar CounteR projekta informatīvo pārskatu apmeklējiet projekta mājaslapu. CounteR projekta aktivitātēm var sekot līdzi  projekta Twitter vai LinkedIn kontos.

CounteR projekts

CounteR – Radikalizācijas apkarošana drošākai pasaulei: Situācijas apzināšanās platforma vardarbīgā terorisma un noziedzības prognozēšanai, radikalizācijas apkarošanai un sabiedrības aizsardzībai, stingri ievērojot privātumu.
Skatīt vairāk