Publikācijas datums:
IeM VP 2020/ 51 IDF
Neizsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
antra.missere@vp.gov.lv

2020. gada 9. decembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 tiešsaistē, izmantojot Cisco Webex platformu, plānota ieinteresēto piegādātāju sanāksme iepirkumam "Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes novērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodikas pētījuma pakalpojumi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/51 IDF).

Pieteikšanās līdz 2020. gada 8. decembra plkst.13:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: antra.missere@vp.gov.lv.

Pieteikumā jānorāda dalībnieka nosaukums, reģistrācijas Nr., deleģētā pārstāvja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālr.nr..

Pielikumā: