Ziemevaļstu un Baltijas valstu sieviešu policistu tīkls (Nordic-Baltic Network of Policewomen- turpmāk tekstā - NBNP) dibināts 2001. gada aprīlī Rīgā un tā dalībvalstis ir visas Ziemeļvalstis - Zviedrija, Somija, Islande un Dānija, kā arī trīs Baltijas valsts - Lietuva, Latvija, Igaunija, kas kā tīkla dalībvalstis aktīvi piedalās rīkotajās aktivitātēs.

NBNP galvenais uzdevums ir sekmēt vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem policijā, palielināt sieviešu skaitu policijas vadošajos amatos, kā arī radīt labas profesionālās attiecības un veikt apmaiņu starp dalībvalstu policijas organizācijām. 

Šis tīkls stiprina profesionālās attiecības un kontaktus starp dalībvalstīm, kā arī cenšas nodrošināt vienlīdzīgas iespējas pašu valstu policijas institūcijās. Lai sasniegtu mērķus, kā galvenie līdzekļi tiek izmantoti informācijas un zināšanu apmaiņa, dažādu apmaiņas programmu izveide sievietēm policistēm, kā arī konferenču un semināru rīkošana.

NBNP mērķi:

  • Informācijas un pieredzes apmaiņa;
  • Policijas darbinieču nacionālo tīklu izveidošanas atbalstīšana tajās valstīs, kur tie vēl nepastāv;
  • Pastiprināt policijas darbinieču lomu, lai uzlabotu policijas tēlu sabiedrībā;
  • Attīstīt kontaktus starp policijas darbinieču struktūrām, lai apspriestu sieviešu profesionālās problēmas, intereses un apmācības jautājumus;
  • Attīstīt sieviešu policistu kontaktus starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm;
  • Pieredzes apmaiņa saistībā ar sieviešu darbu vadošajos amatos. 

 

 

NBNP kontaktpersonas Latvijā:

Inese Voloseviča, Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšnieka vietniece, tālrunis: +371 67829514, e-pasts:  inese.volosevica@vp.gov.lv 

Līga Tūmiņa, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 2.nodaļas vecākā inspektore, tālrunis: +371 67829404, e-pasts: liga.tumina@vp.gov.lv