Atceries!

 • Tu neesi vienīgais/ā, kas cieš no vardarbības. Vardarbība ir izplatīta parādība.
 • Tev ir tiesības pieprasīt un saņemt palīdzību!
 • Tu pata/i vai Tava rīcība nav cēlonis vardarbībai, kas vērsta pret Tevi. Nevaino sevi notikušajā!
 • Tu vari izvēlēties — pārtraukt varmācīgu izturēšanos pret sevi vai arī samierināties ar to.

Vardarbība ir tīša uzvedība ar nolūku sāpināt otru.

Vardarbība var ietver sevī vairākas formas:

 • Fiziska vardarbība (grūšana, sišana, spārdīšana un citas darbības, kas saistītas ar spēka pielietošanu pret otru).
 • Emocionāla vardarbība (apsaukāšana, ņirgāšanās, pazemošana, aizskaroša izturēšanās, ignorēšana un iebiedēšana utml). Emocionāla vardarbība var izpausties ar vārdiem, īsziņām, zīmītēm, draudu vēstulēm, e-pastu utml.).
 • Seksuāla vardarbība (otra aizskaršana intīmās vietās, kad otrs. to nevēlas, iesaistīšana seksuālās darbībās un tiešos seksuālos kontaktos, kā arī apsaukšana izmantojot seksuālas nozīmes vārdus)

Vardarbībā iesaistītās personas

Varmāka - cilvēks, kurš izturas vardarbīgi. Upuris- cilvēks, pret kuru tiek vērsta vardarbība. Upuris bieži jūtas bezspēcīgs kaut ko mainīt. Klusējošais vairākums- cilvēki, kuri ir vardarbības liecinieki, bet neko nedara, lai to pārtrauktu. Bieži jaunieši baidās vērsties pret vardarbību, jo domā, ka sekos atriebība.

Kāpēc jaunieši izturas vardarbīgi pret citiem:

Viņiem ir savas problēmas - viņi jūtas noskumuši vai dusmīgi par to, kas notiek viņu pašu dzīvē, un skola vai tās apkārtne ir vieta, kur viņi izlādē savas negatīvās emocijas. Iespējams, viņi paši cieš no vecāku, vienaudžu vai citu līdzcilvēku vardarbības. Viņiem ir bail, ka paši būs tie, kurus izsmies vai sitīs, tādēļ viņi to dara pirmie. Daudziem cilvēkiem, kuri izturas vardarbīgi, ir zems pašvērtējums un, liekot citiem baidīties no viņiem, ir iespēja celt pašapziņu.

Iegaumē!

 • Ja attiecībās kaut reizi parādās vardarbība un tā netiek pārrunāta un atklāta, tā turpināsies un pieaugs pat tad, ja visādi citādi otra pusīte liksies īsts eņģelis;
 • Tas nav normāli, ja cilvēks izturas vardarbīgi savstarpējās attiecībās;
 • Varmāka parasti noliedz vardarbības faktu vai arī saka, ka tas nav bijis nekas sevišķs.
 • Varmāka parasti notikušajā vaino upuri, citus cilvēkus un apkārtējo situāciju;
 • Vardarbīga rīcība nenotiek tāpēc, ka varmāka nav sevi kontrolējis. Tā ir viņa paša izvēle- rīkoties vardarbīgi;
 • Varmāka var būt tik simpātiski un pievilcīgi cilvēki, ka no malas nav iespējams pateikt, ka viņu uzvedība var būt vardarbīga;
 • Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa- viņš saņem iedrošinājumu turpināt iesākto.

Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības!

Vardarbības cēloņi

 • Vardarbības cēloņi jānošķir no vardarbības iemesliem (ieganstiem).
 • Vardarbības cēloņus skaidro dažādas teorijas. Kā galvenos atslēgas vārdus vardarbībai pret sievieti no partnera puses tās piemin: patriarhālu sabiedrību; vardarbību kā iemācītu uzvedības modeli; varmākas un upura izpratni par dzimumu lomām; cīņu par varu; vardarbīgu sabiedrību; vīrieša brīvību; psiholoģiskos aspektus. Alkohols un citas atkarības tiek minēts kā vardarbību pastiprinošs apstāklis, bet ļoti reti tas ir vardarbības patiesais cēlonis.
 • Vardarbības iemesli var būt visdažādākie – nepaklausība varmākam; nepienācīga mājas darbu veikšana (atbilstoši varmākas izpratnei); pārāk liela laika pavadīšana ar bērniem; kavēšanās darbā u.tml. iemesli, kas nekādā gadījumā neattaisno vīrieša vardarbīgo uzvedību.

Emocionālās sekas

 • zems pašvērtējums;
 • vainas izjūta;
 • kauna izjūta;
 • trauksme, dusmas;
 • bezspēcības izjūta;
 • bezcerības izjūta;
 • krīze;
 • depresija.

Uztveres sekas

 • traumas noliegšana;
 • uztveres izkropļojumi;
 • amnēzija;
 • nakts murgi;
 • halucinācijas;
 • psihoze.

Fiziskās sekas

 • miesas bojājumi;
 • dažādas slimības (migrēna, gremošanas trakta iekaisumi u.c.);
 • ginekoloģiskas saslimšanas;
 • miega traucējumi.

Seksuālās sekas

 • uzmācīgas bailes no intimitātes;
 • nepatika, traucēts uzbudinājums vai orgasms;
 • nespēja atdalīt seksualitāti no emocionalitātes;
 • pārmērīga seksualizācija.

Starppersonālās sekas

 • izolēšanās;
 • atsvešināšanās;
 • grūtības attiecībās vispār vai attiecībās ar kādu grupu (vīrieši, sievietes, vecāki, bērni);
 • bailes no intimitātes;
 • viktīma (upura) uzvedība.

Uzvedības sekas

 • pašsakropļojoša uzvedība (cigarešu dedzināšana uz miesas, roku, kāju, ķermeņa graizīšana);
 • pašnāvnieciska uzvedība, pašnāvība;
 • ēšanas traucējumi;
 • narkotisko vielu un alkohola pastiprināta lietošana;
 • izaicinoša, agresīva uzvedība.

Vardarbības sekas ir pārvarētas, ja

 • pārtrauc vainot sevi par vardarbību un pāridarījumiem attiecībās.
 • atsakies uzņemties atbildību par otras personas varmācīgo uzvedību.
 • saproti - lai pienācīgi rūpētos par ģimeni, Tev vispirms pienācīgi jāparūpējas par sevi pašu.
 • atzīsti, ka Tev ir tiesības uz savām jūtām un domām un ka tās ir pelnījušas pienācīgu uzmanību.
 • sāc pienācīgi novērtēt sevi un savas spējas patstāvīgai dzīvei.
 • sāc pieņemt reālo situāciju, nevis sapņot par to, kā varētu būt bijis

Atceries!

 • Tu neesi vienīgā/ais, kurš cieš no vardarbības.
 • Tev ir tiesības pieprasīt un saņemt palīdzību!
 • Tu pati/s vai Tava rīcība nav cēlonis vardarbībai, kas vērsta pret Tevi. Nevaino sevi notikušajā!