Valsts policijas koledžas pamatuzdevums ir kvalitatīvi sagatavot policistus profesionālajam dienestam Valsts policijā. Valsts policijas koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo un izglīto topošos policistus.

2022.gadā Valsts policijas koledža noslēdza konsorcija līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju, dibinot Iekšējās drošības akadēmiju . Konsorcijs ir apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs. Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Valsts policijas koledža realizē arodizglītības programmu “Policijas darbs”, īsā cikla profesionālo augstākās izglītības programmu “Policijas darbs”, ko īsteno Iekšējās drošības akadēmijā, profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati”, kā arī neformālās izglītības programmas.

Detalizētu informāciju par Valsts policijas koledžu un izglītības iespējām aicinām skatīt Valsts policijas koledžas mājaslapā.