Saīsinātais nosaukums Nosaukums Iestāšanās datums
INTERPOL The International Criminal Police Organization – INTERPOL
Starptautiskā Kriminālpolicijas organizācija
1992.gada 4. novembris
ROADPOL (iepriekšējais nosaukums TISPOL) European Roads Policing Network
Eiropas ceļu policijas tīkls
2010.gada maijs
CORTE Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement
Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācija
2011.gads
ENFSI The European Network of Forensic Science Institutes
Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu informācijas tīkls
2010.gada 26.augusts