Vadlīniju mērķis – informēt par apstākļiem, kuri būtu ņemami vērā, lai identificētu „naida noziegumus” un kvalitatīvi izmeklētu tos.

Korekcijas un papildinājumus vadlīnijās laika gaitā ieviesīs tiesu prakse (judikatūra), kuras veidošanā aktīvi jāiesaistās Valsts policijas izmeklētājiem, lai sekmētu šīs kategorijas noziedzīgu nodarījumu identificēšanu un pirmstiesas izmeklēšanu.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas koledžu un Drošības policiju (šobrīd Valsts drošības dienests), kā arī ņemot vērā Latvijas Cilvēktiesību centra, Tiesībsarga biroja un Ģenerālprokuratūras viedokļus, ir izstrādājusi vadlīnijas „Naida noziegumu” identificēšanai un izmeklēšanai.