Ja persona ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību, ir iespējams apgūt šādas Valsts policijas koledžas izglītības programmas:

Mācību ilgums: 10 mēneši

Mācību maksa: valsts budžets

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts policijas jaunākais inspektors
 

Studiju ilgums: pilna laika – 2 vai 2,5 gadi; nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Iegūstamā kvalifikācija: “Valsts policijas jaunākais virsnieks” (“reaģējošais” policists)

Lai apgūtu kādu no šīm izglītības programmām, reflektantiem ir jāievēro uzņemšanas noteikumi un veiksmīgi jānokārto iestājpārbaudījumi. Detalizētāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem aicinām skatīt Valsts policijas koledžas mājaslapas sadaļā “Gribu mācīties”.

Mācības Valsts policijas koledžā tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem, mācību laikā tiek nodrošināta darba alga un sociālās garantijas. Pēc absolvēšanas ir garantēta dienesta vieta, plašas izaugsmes un karjeras iespējas, kā arī iespēja par valsts budžeta līdzekļiem turpināt studijas kādā no Iekšējās drošības akadēmijas izglītības programmām.