Starptautiskās policijas asociācijas (International Police Association) mērķis ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos starp visu nodaļu biedriem SPA ietvaros.

Starptautiskās policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība ir sabiedriska organizācija un ir Starptautiskās policijas asociācijas locekle.
Asociācijas devīze ir SERVO PER AMIKECO (esperanto valodā), kas nozīmē - draudzīga izpalīdzība.

Starptautiskās policijas asociācijas (International Police Association) mērķis ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos starp visu nodaļu biedriem SPA ietvaros.

Starptautiskās policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība ir sabiedriska organizācija un ir Starptautiskās policijas asociācijas locekle.
Asociācijas devīze ir SERVO PER AMIKECO (esperanto valodā), kas nozīmē - draudzīga izpalīdzība.

 

SPA/IPA Latvijas biedrības juridiskā adrese:

Valmiera, Rīgas iela 50, Latvija, LV-4201

 

SPA/IPA Latvijas biedrības prezidente - Ilze Ungure, tel. 64202911, e-pasts: ungure2@gmail.com

SPA/IPA Latvijas biedrības ģenerālsekretārs - Vitālijs Kalugins, tel. 29155768, e-pasts: vitalijs.ipa@inbox.lv

SPA/IPA Latvijas biedrības kasieris-finansists - Aldis Pāže , tel. 26401970  e-pasts: aldis.paze@gmail.com

SPA/IPA Latvija biedrības Valdes loceklis - Elvijs Bogdanovs , e-pasts: elvijs.b3@gmail.com

SPA/IPA Latvija biedrības Valdes locekle - Arta Mūrmane , e-pasts: a.murmane@gmail.com

SPA/IPA Latvija biedrības Valdes loceklis - Inguns Pičs , e-pasts: interpol.lv@gmail.com

SPA/IPA Latvija biedrības Revīzijas komisija  - Beate Labinska , Sanita Rinkmane