Starptautiskās policijas asociācijas (International Police Association) mērķis ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos starp visu nodaļu biedriem SPA ietvaros.

Starptautiskās policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība ir sabiedriska organizācija un ir Starptautiskās policijas asociācijas locekle.
Asociācijas devīze ir SERVO PER AMIKECO (esperanto valodā), kas nozīmē - draudzīga izpalīdzība.

Starptautiskās policijas asociācijas (International Police Association) mērķis ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos starp visu nodaļu biedriem SPA ietvaros.

Starptautiskās policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība ir sabiedriska organizācija un ir Starptautiskās policijas asociācijas locekle.
Asociācijas devīze ir SERVO PER AMIKECO (esperanto valodā), kas nozīmē - draudzīga izpalīdzība.

 

SPA/IPA Latvijas biedrības juridiskā adrese:

Valmiera, Rīgas iela 50, Latvija, LV-4201

 

SPA/IPA Latvijas biedrības prezidente - Ilze Ungure, tel. 64202911, e-pasts: ilze.ungure@vidzeme.vp.gov.lv

SPA/IPA Latvijas biedrības ģenerālsekretāre - Indra Lūse, tel. 20293272, e-pasts: indra.luse@koledza.vp.gov.lv

SPA/IPA Latvijas biedrības kasieris-finansists - Aldis Pāže, tel. 64101201, e-pasts: aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv

 

SPA Latvijā reģionālie viceprezidenti

Zemgale - SPA/IPA Latvijas biedrības viceprezidente Mudīte Sloka, e-pasts: vestule mudite.sloka@zemgale.vp.gov.lv

Vidzeme - SPA/IPA Latvijas biedrības viceprezidente Sanita Briede, e-pasts: briede.ipa@gmail.com

Latgale - SPA/IPA Latvijas biedrības viceprezidente Inese Boluža, e-pasts: koledza@daugavpils.vp.gov.lv

Kurzeme - SPA/IPA Latvijas biedrības viceprezidente Vita Kalote, e pasts: vita.kalote@kurzeme.vp.gov.lv

Rīga - SPA/IPA Latvijas biedrības viceprezidents Inguns Pičs, e-pasts:  pics.nli@gmail.com