Valsts policija ir izstrādājusi materiālu "Palīgmateriāls drošības izvērtēšanai izglītības iestādē", kura mērķis ir sniegt ieskatu par izglītības iestādes drošību un praktiskus padomus izglītības iestādes drošības izvērtēšanā un uzlabošanā par drošību atbildīgajām personām. Izmantojot šo materiālu, par drošību atbildīgā persona izglītības iestādē:

  • gūs izpratni par to, kas veido drošību;
  • iegūs drošības kritēriju sarakstu, kuru izmantot, lai pārbaudītu drošību izglītības iestādē, sākot mācību dienu;
  • spēs identificēt iespējamās riska vietas iestādes telpās un teritorijā un secināt, kādi pasākumi veicami drošības uzlabošanai izglītības iestādē;
  • iegūs drošības kritēriju sarakstu, kuru izmantot, lai uzlabotu drošību iestādē ilgtermiņā.

Materiāls nav uzskatāms par pilnvērtīgu drošības auditu, ko veic speciālists. Materiālā iekļautās tēmas nepieciešams pārrunāt ar izglītības iestādes personālu, lai iegūtu daudzpusīgu skatījumu, kā izmantot sniegto informāciju drošības uzlabošanai izglītības iestādē.

 

Izglītības iestādes var iesniegt pieteikumu Valsts policijas dalībai preventīva rakstura pasākumam iestādē, aizpildot pieteikuma iesniegumu. Iesniegumu nepieciešams nosūtīt uz iestādes atrašanās vietas reģionam atbilstošo e-pastu: