Projekta logo

Informācija par projektu

Valsts policija sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Projektu vadības aģentūru un Lietuvas Policijas departamentu īsteno EuropeAid projektu “Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā”. Projekta vadošā loma ir Lietuvas Centrālās Projektu vadības aģentūrai.

Projekta mērķis ir atbalstīt Armēniju tās tiesībaizsardzības un drošības sektora reformās atbilstoši labākajai starptautiskai praksei. Lai to nodrošinātu, sadarbībā ar ekspertiem no Lietuvas plānots īstenot sekojošas komponentes:

  • Sniegt atbalstu jaunās veiksmīgi funkcionējošas Armēnijas Iekšlietu ministrijas izveidē, ar tiesībaizsardzības un drošības reformu palīdzību.
  • Sniegt atbalstu policijas reformas ieviešanā, kas izriet no 2020.–2022. gada policijas reformu stratēģijas, un sniegt atbalstu un ieteikumus jaunā regulējuma izstrādei.

Kopējais projekta finansējums ir 2,2 milj. eiro (ES finansējuma daļa – 2 milj. eiro). Valsts policijai piešķirtais finansējums ir 124 104 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. – 30.04.2025.

 

Valsts policijas kontaktpersona: Jana Kezika, Galvenās administratīvās pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja, e-pasts: jana.kezika@vp.gov.lv; tālr.: 67075021.

 

 

Projekta jaunumi

Uzsākts Latvijas-Lietuvas kopīgais projekts Armēnijas tiesībazsardzības un drošības reformu atbalstam

2023. gada 18. un 19. septembrī Erevānā, Armēnijā notika Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā" atklāšanas pasākums, kuru svinīgi atklāja Eiropas Savienības delegācija, Armēnijas Republikas Ie
Skatīt vairāk