DĀRGIE VECĀKI UN
PEDAGOGI!

Lai dažādotu veidus, kā runāt par drošības jautājumiem, Valsts policija ir izveidojusi jautājumu un atbilžu spēli par drošību, kuru Jums izspēlēt kopā ar bērniem. Tās galvenais mērķis – rosināt Jūsu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem. Jo kas gan vislabāk, ja ne Jūs, var bērnam izskaidrot rīcību dažādās dzīves situācijās? Stāsta galvenais varonis ir Veiklais Zaķēns, kurš kopā ar draugiem nonāk dažādās ar savu drošību saistītās situācijās. Katrā no situācijām bērnam jāatbild uz jautājumiem, izvērtējot situāciju un pieņemot lēmumu, kā pareizāk rīkoties. Jūsu galvenais uzdevums ir aicināt bērnu palīdzēt Zaķēnam un viņa draugiem tikt galā ar dažādajām situācijām, neapdraudot viņu drošību. Kopā ar bērnu lasiet stāstu un pēc katras situācijas varat jautāt bērnam ieteiktos jautājumus, lai uzzinātu, vai Jūsu bērns zina, kā šādā situācijā rīkoties. Stāstā pie vecākiem domātās informācijas Jūs atradīsiet argumentus, padomus un ieteikumus diskusijai ar bērnu par drošības jautājumiem.

 

IEPAZĪSIMIES!

Zvēri

RĪTS ĶEPAIŅU MEŽĀ

Māja

Aiz trejdeviņām zemēm, aiz trejdeviņiem kalniem un jūrām Ķepaiņu mežā ausa jauna diena. Kad saules stari iespīdēja Veiklā Zaķēna mājas logā, mazais zaķu puika saņēma pirmo apsveikumu savā dzimšanas dienā. Tētis un māmiņa viņam uzdāvināja ilgi kāroto fotoaparātu. Tagad steidzami jāapzvana draugi un jāuzaicina uz svētku torti! "Sveicam Tevi dzimšanas dienā! Gaidi ciemos!" atbildēja draugi, pieņemdami ielūgumu, un posās ceļā. Vai Zaķēna draugiem ir jābrīdina vecāki par savu nodomu?

 

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai Tu zini savu vārdu un uzvārdu, cik Tev ir gadu?
 2. Vai Tu zini, kā sauc Tavu māmiņu un tēti?
 3. Vai Tu zini savu dzīvesvietas adresi?
 4. Vai Tu zini tēta un māmiņas tālruņa numuru?
 5. Vai Tu zini, ka Tev ir jāpastāsta saviem vecākiem par vēlēšanos doties ciemos, jāizstāsta, pie kā, jāvienojas, kā Tu tur nokļūsi, cikos atgriezīsies un kā tiksi mājās?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Šī ir informācija, kas bērnam ir jāzina, lai gadījumā, ja notiek kāds starpgadījums, bērns spētu par sevi pastāstīt.

PASTAIGA GAR
DZELZCEĻU

Dzelzceļš

Dusmīgais Lācis vēlas kļūt par Veiklā Zaķēna draugu un arī saņemt ielūgumu uz dzimšanas dienas svinībām. Tādēļ viņš uzaicina garausi pastaigā gar dzelzceļu. Kad garām trauksies vilciens, Lācis varēs palepoties ar tēti – vilciena vadītāju. Gar dzelzceļa sliedēm nav gājējiem paredzēta ceļa – zemi klāj oļi un ciņi, tāpēc abi nolemj iet tieši pa sliedēm. Veiklais Zaķēns uzliek austiņas un klausās mūziku. Kaut kur tālumā atskan vilciena signāls. Lācis un Zaķēns to nemaz nedzird. Kāpēc Policists Bebrs liek bērniem nekavējoties pamest sliedes?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Ko Lācis un Zaķēns dara nepareizi?
 2. Kur drīkst droši šķērsot dzelzceļu?
 3. Kā pareizi jāšķērso dzelzceļš?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Pārrunājiet ar bērnu drošību dzelzceļa tuvumā. Izstāstiet, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, tādēļ jāvelta visa uzmanība drošībai. Klausoties mūziku vai nepaskatoties uz visām pusēm, vilcienu var nepamanīt. Izstāstiet, ka vilciena sliedes drīkst šķērsot tikai tam paredzētās vietās, pirms tam vienmēr apstājoties un pārliecinoties par drošību. Paskaidrojiet bērnam, ka dzelzceļš ir jāšķērso lēnām, ejot soļiem, nevis skrienot, jo tā var paklupt. Dzelzceļa šķērsošanai atļautās vietas ir gājēju tilti, gājēju tuneļi, gājēju pārejas un dzelzceļa pārbrauktuves. Dzelzceļu nekad nedrīkst šķērsot, ja tuvojas vilciens, jo vilciena bremzēšanas ceļš var būt pat līdz 1 km garš. Ja jāšķērso ir divu vai vairāku sliežu ceļi, ir jābūt vēl uzmanīgākam, jo aiz garām pabraukušā vilciena pretējā virzienā var braukt cits.

CEĻŠ UZ VEIKLĀ
ZAĶĒNA MĀJĀM

Ceļš

Veiklā Zaķēna draugi – Gudrā Lapsiņa, Jautrais Vilciņš un Staltradzis Briedītis – nolemj kopīgi doties ciemos. Satikušies pie gājēju tiltiņa, draugi sāk ceļu. Viņi sastrīdas. Lapsiņa saka, ka jāiet pa ietvi. Vilciņam šī ideja liekas garlaicīga. Viņš ierosina iet pa ielu, turklāt tur uzspēlēt bumbu aicina arī Briedīti. Kā Tu domā, vai tas ir droši?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Apskati zīmējumu un pastāsti, kuri zvēri rīkojas nepareizi?
 2. Kā Lapsiņa var droši šķērsot ielu?
 3. Kāpēc Lapsiņai mugurā ir atstarojošā veste?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Paskaidrojiet bērnam, ka spēlēties uz ielas un ietves ir aizliegts. Gājējam jāpārvietojas pa ietvi. Paskaidrojiet bērnam, ka, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus, gājējam vietās, kur nav ietves, jāpārvietojas pa brauktuves malu vai ceļa nomali pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam (pa ceļa kreiso pusi). Tā ejot, gājējs labi redz tuvojošos transportlīdzekļus un var pavirzīties tuvāk ceļa malai. Paskaidrojiet bērnam, ka diennakts tumšajā laikā gājējiem ne tikai ārpus apdzīvotām vietām, bet arī apdzīvotās vietās (neapgaismotos vai nevienmērīgi apgaismotos ceļa vai ielu posmos) obligāti jālieto gaismu atstarojošās vestes vai apģērbu, kurā iestrādāts labi redzams atstarojošs materiāls, kā arī var turēt rokā iedegtu lukturīti. Atstarotāji jālieto, lai ceļu satiksmes dalībnieki labāk varētu viens otru pamanīt, piemēram, lai autovadītāji varētu pamanīt gājējus un velosipēdistus.

DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS

 

Dators

Ir pienācis ilgi gaidītais tikšanās brīdis: draugi veiksmīgi nokļuvuši Ķepaiņu mežā pie jubilāra Veiklā Zaķēna. Viņi pasniedz garausim dāvanas, mielojas ar svētku torti, bet Zaķēns lepni visus fotografē ar savu jauno fotoaparātu. Fotogrāfijas viņš steidz ievietot internetā, lai tās redz arī ciemos neuzaicinātais Dusmīgais Lācis un Drūmais Ruksis. Negaidot garausis internetā saņem vēstuli no Viltīgās Zebiekstes. Tā slavē garausi par skaistajām fotogrāfijām un aicina satikties meža pļaviņā rīt, kur savu jauno draugu pacienās ar cukurvati un iemācīs, kā veiksmīgāk uzņemt pašfoto. Veiklajam Zaķēnam Zebiekste šķiet laipna un draudzīga. Tomēr Zaķēns nevar izlemt, kā tālāk rīkoties?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai Tu drīksti bez draugu atļaujas internetā izvietot viņu fotogrāfijas?
 2. Ko Zaķēns dara nepareizi, kas apdraud viņu?
 3. Vai Tu vari būt drošs, ka svešinieks, kas Tevi uzrunā internetā, ir tas, par ko uzdodas?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Paskaidrojiet bērnam, ka nevajadzētu kontaktēties ar nepazīstamiem cilvēkiem internetā. Mēs nekad nevaram zināt, kas slēpjas datora otrā pusē. Internetā jebkurš var izlikties par kādu citu personu, tēlot, ka ir ļoti laipns un ka vēlas būt tikai draugs. Nepazīstamiem cilvēkiem internetā nevar uzticēties. Ja sarakstes biedrs kļūst agresīvs un rupjš, apvaino, draud, izsaka seksuāla rakstura priekšlikumus, liek justies nedroši, uzstājīgi aicina piedalīties kādā pasākumā vai vienkārši satikties, tad saruna jāpārtrauc un jāinformē par to pieaugušais. Paskaidrojiet bērnam arī to, ka ar internetā sastaptu personu ir bīstami tikties. Šī persona var izlikties par draugu, lai varētu panākt satikšanos. Satiekot nepazīstamu personu, bērns riskē ar savu dzīvību un veselību, jo šī persona var būt varmāka, kura vēl bērnam sliktu. Paskaidrojiet bērnam, ka šādās situācijās vajag atteikties no piedāvājumiem, lai cik arī tie nešķistu pievilcīgi attiecīgajā brīdī, jo iznākums ir neparedzams (piemēram, bērnam var atņemt viņam piederošas mantas, bērnu var nolaupīt, aizvest uz nezināmu vietu, psiholoģiski ietekmēt, izmantot spēku pret bērnu vai iesaistīt bērnu seksuālās darbībās u.c.). Ja kāds aicina satikties, tas jāpasaka pieaugušajam.

DUSMĪGĀ LĀČA UN DRŪMĀ RUKŠA ATRIEBĪBAS PLĀNS

Atriebība

Dusmīgais Lācis un Drūmais Ruksis ir nikni, ka Zaķēns viņus nav uzaicinājis uz savas dzimšanas dienas svinībām. Viņi izdomā atriebības plānu – tiklīdz internetā parādās garauša jubilejas fotogrāfijas, viņi tās pārveido un izplata tālāk, apsaukājot Zaķēnu. Ak vai, cik daudzi nu smejas par garausi! Zaķu puika ir aizvainots un uztraucies. Kā lai viņš atrisina radušos situāciju?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai Zaķēnam vajadzētu atbildēt uz naidīgajiem komentāriem internetā?
 2. Kā rīkoties, ja Tevi internetā aizvaino?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Pastāstiet bērnam, ka situācijās, kad viņu kāds ir nepamatoti aizskāris vai licis sajusties slikti, tā nav viņa vaina. Ja bērns ir satraukts vai nobēdājies par to, kas ar viņu noticis internetā, tas jāpastāsta kādam uzticamam pieaugušajam. Paskaidrojiet, ka ir dažādas lietas, ko pieaugušais var darīt, lai negatīvais materiāls no interneta tiktu izņemts. Piemēram, ir iespējams ziņot portāla administrācijai, veikt pārrunas ar bērniem, kuri materiālus ir ievietojuši, vai pat ziņot policijai. Paskaidrojiet bērnam, ka atbildēšana uz negatīviem komentāriem vai negatīvu rīcību var veicināt emocionālo vardarbību. Atbilde uz negatīvo rīcību tikai sagādās prieku otrai pusei, jo tā saprot, ka šādi var pievērst attiecīgās personas uzmanību, un rada vēlmi turpināt šāda veida uzvedību. Nekad nevajag iesaistīties negatīvu komentāru apmaiņā ar otru personu, vēl mazāk draudēt arī ar fizisku izrēķināšanos.

ROTAĻĀŠANĀS MEŽĀ

Rotaļas

Lai kliedētu jubilāra satraukumu par notiekošo internetā, Lapsiņa aicina visus doties rotaļāties mežā. Draugi lasa meža zemenītes, sēnes un mielojas ar zaķskābenēm. Viņi spēlē paslēpes. Tuvojas vakars, un ir jādodas mājās. Bet kur tad garausis? Nelaimīgais Zaķēns, skriedams no ciņa uz cini, apmaldījies un nevar atrast taciņu, kas viņu izvestu pie draugiem. Kā Zaķēnam jārīkojas?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai Tu zini, kas jādara, ja esi apmaldījies?
 2. Vai Tu zini, kāds ir Valsts policijas palīdzības tālruņa numurs?
 3. Vai Tu zini, kam droši vari vaicāt palīdzību?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Paskaidrojiet bērnam, kā rīkoties, ja gadījies apmaldīties. Vajag saglabāt mieru, apstāties un apdomāt situāciju. Galvenais ir neskriet prom nezināmā virzienā. Ja bērns ir bijis kopā ar vecākiem, vajadzētu palikt uz vietas, jo vecāki bērnu meklēs tur, kur pēdējo reizi redzējuši. Ja tas noticis mežā, galvenais ir neslēpties un saukt pēc palīdzības. Ir svarīgi zināt, ka šādā situācijā var doties lūgt palīdzību arī pie svešiniekiem. Savukārt, ja bērns ir apmaldījies pilsētā, pēc palīdzības var vērsties pie pārdevējām veikalos, apsargiem, policistiem. Šie ir cilvēki, kas var palīdzēt bērnam atrast pareizo ceļu.

TIKŠANĀS MEŽA BIEZOKNĪ

Biezoknis

Veiklais Zaķēns satraukts skraida pa mežu un mēģina sasaukt draugus. Veltīgi. Garausis ir ieskrējis pavisam dziļi mežā un apmaldījies. Pēkšņi viņš izdzird zaru brakšķēšanu. Kas tas? Meža biezoknī parādās Drūmais Ruksis. Ieraudzījis Veiklo Zaķēnu, kurš nes groziņu ar meža veltēm, Ruksis pieprasa viņu pacienāt. Garausis svešinieku pazīst, bet ir nobažījies par Rukša patieso nolūku. Turklāt Drūmais Ruksis kļūst arvien uzstājīgāks. Tas sāk rūkt, savelk ķepas dūrē un draud Zaķēnam. Vai garausim groziņš ir jāatdod?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai ir droši uzticēties svešiniekam?
 2. Kāpēc labāk atdot personīgās mantas, ja svešinieks Tev tās uzstājīgi pieprasa?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Izskaidrojiet bērnam, ja kāds uz ielas lūdz palīdzību, tas nav nosodāmi un ir labi palīdzēt cilvēkiem, bet vienmēr ir jāuzmanās, un ar svešiniekiem drošāk neiesaistīties nekādās sarunās – uz ielas ir daudz pieaugušo cilvēku, kuri būs gatavi palīdzēt un aizdos, piemēram, mobilo telefonu. Pastāstiet bērnam, ka viņam jāiemācās pateikt stingru "Nē", ja kāds uzmācīgi kaut ko prasa. Izskaidrojiet bērnam, ja kāds ar varu cenšas atņemt bērnam piederošas mantas (mobilo telefonu, naudas maku), draud un uzvedas vardarbīgi, labāk mantu atdot, jo dzīvība un veselība ir dārgāka par jebkādu mantu. Izskaidrojiet bērnam, ka viņam ir jāiegaumē Valsts policijas palīdzības tālruņa numurs 110 un arī vecāku tālruņu numuri, lai jebkurā situācijā varētu piezvanīt un palūgt palīdzību vai izstāstīt par notiekošo.

BĪSTAMĀ PALĪDZĪBA

Bīstamā palīdzība

Mājupceļu Veiklais Zaķēns uzsāk viens pats. Ceļš ir nezināms. Garausis nekad pa to nav gājis. Zaķu puika ir apjucis un nobijies. Mazās ķepiņas ātri piekūst, un Zaķēns apsēžas zālītē atpūsties. Sāk līt lietus. Negaidot pie garauša apstājas automobilis. No tā izkāpj nesen internetā iepazītā Viltīgā Zebiekste. Tā aicina Zaķēnu kāpt mašīnā un apsola mazo draugu pavisam ātri nogādāt mājās pie māmiņas un tēta. Savādi, bet Zebiekste atsaka Zaķēna lūgumam piezvanīt vecākiem vai policijai. Vai izmisušajam garausim vajadzētu pieņemt palīdzību?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Vai drīkst doties līdzi svešiniekam?
 2. Vai tas būs nepieklājīgi, ja ar svešinieku nerunāsi, neatbildēsi viņam?
 3. Vai Tu zini, kam vari lūgt palīdzību?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Pastāstiet, ka bērnam nav jāatbild, ja viņu uzrunā svešinieks. Izskaidrojiet bērnam, ka nekādā gadījumā nedrīkst kāpt mašīnā pie svešinieka, pat tad, ja viņš apgalvo, ka aizvedīs pie mammas vai tēta, vai izsaka kādu vilinošu piedāvājumu. Labāk ir izvēlēties citu pārvietošanās veidu un neriskēt ar savu veselību vai dzīvību. Tāpat pārrunājiet ar bērnu to, ka situācijā, kad viņu vēlas aizvest arī kāds pazīstams cilvēks un Jūs būsiet to iepriekš sarunājuši, Jūs bērnu pirms tam noteikti pabrīdināsiet. Ja bērnam rodas šaubas, tad viņš var droši Jums piezvanīt un pārliecināties.

NELŪGTAIS VIESIS

Viesis

Veiklais Zaķēns mājās atgriežas pavisam izmircis. Nākamajā dienā viņš ir saslimis. Kad vecāki dodas uz darbu, garausis mājās paliek viens pats. Viņš lasa grāmatu, kad pie durvīm izdzird klauvēšanu. Kas tur? Tas ir Drūmais Ruksis. Viņš saka, ka atnesis vēstuli no Lapsiņas, tāpēc lūdz atvērt durvis. Zaķēns neuzticas Ruksim. Viņš šaubās, vai Lapsiņa viņam tiešām sūtītu vēstuli ar Ruksi? Tomēr garausis ir ieinteresēts. Vērt vai nevērt vaļā durvis?

VECĀKU JAUTĀJUMI BĒRNAM
 1. Kad paliec mājās viens, vai pārliecinies, ka ārdurvis ir aizslēgtas?
 2. Vai zini, kā jārīkojas, ja pie durvīm zvana/klauvē un ir atnācis svešinieks?
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Pastāstiet bērnam, ka vienmēr ir jāpārliecinās, ka ārdurvis ir aizslēgtas. Pamāciet, ka nekad nedrīkst atvērt durvis nepazīstamai personai, arī tad, ja cilvēks aiz durvīm apgalvo, ka pazīst vecākus. Ja svešinieks zvana vai klauvē pie durvīm, bērnam ir jāpaskatās pa durvju actiņu vai jāpajautā "Kas tur ir?". Ja svešinieks meklē Jūs, bērnam apmeklētājam ir jālūdz uzgaidīt un jāatstāj durvis aizslēgtas, līdz Jūs esat pieejams. Ja neviena pieaugušā nav mājās, bērnam ir jāsaka, ka pieaugušie ir aizņemti, un jālūdz svešiniekam atnākt vēlāk. Bērns var nodot ziņu, bet nekādā gadījumā nedrīkst atvērt durvis. Ja apmeklētājs nedodas prom un Jūsu bērnam ir bail, iesakiet bērnam zvanīt uz 110 vai 112.

Fotogrāfija

Kad Veiklā Zaķēna draugi uzzina, ka garausis ir saslimis, tie nolemj doties uz Ķepaiņu mežu viņu apciemot, jo īsti draugi taču arī nedienās ir kopā! Jautrais Vilciņš sarūpējis gaiļpiešu tēju, Gudrā Lapsiņa – medus toverīti, Staltradzis Briedītis – krāsojamo grāmatiņu. Ceļā viņi satiek Policistu Bebru, kurš apvaicājas, kurp bērni vieni dodas? Draugu un Policista Bebra ciemošanās iepriecina Veiklo Zaķēnu, un viņš uzņem jauku fotogrāfiju ar draugiem! Kad garausis izveseļojas, viņš draugiem par piemiņu uzdāvina ierāmētu kopīgo fotogrāfiju.

Spēle