Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • Pirmdiena08:00-16:30
 • Otrdiena08:00-16:30
 • Trešdiena08:00-16:30
 • Ceturtdiena08:00-16:30
 • Piektdiena08:00-16:30
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" 43.2 pantu - ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku) platums pārsniedz 5m vai garums 40 m, pārvadājuma veikšanai par pavadošo transportlīdzekli izmanto Valsts policijas transportlīdzekli.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegt /nosūtīt iesniegumu, kurā norādīts pakalpojuma ņēmējs un pakalpojuma izmantošanas laiks. Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtu lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtu lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja (elektroniskā formātā).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Transportlīdzekļa pavadīšanas pakalpojumu Valsts policija sniedz pēc tam, kad saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.
  Ja Valsts policijas vadības struktūrvienība pakalpojuma izmaksu pārrēķina rezultātā konstatē, ka:
  1) pakalpojuma izmaksas pārsniedz priekšapmaksas rēķinā norādīto summu, tā trīs darbdienu laikā izraksta rēķinu par summas starpību un nosūta to apmaksai pakalpojuma ņēmējam;
  2) pakalpojuma izmaksas ir mazākas par priekšapmaksas rēķinā norādīto summu, tā trīs darbdienu laikā minēto starpību pārskaita uz pakalpojuma ņēmēja norādīto kredītiestādes kontu, informējot par to pakalpojuma ņēmēju.
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV67TREL2140091031000
  Maksas pakalpojuma veids-Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā:
  1)par maršruta kilometru – 0,63 (cena ar PVN, euro),
  2)par maršrutā pavadīto stundu – 22,31 (cena ar PVN, euro).

Saņemt pakalpojumu