Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts policija

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Detektīvdarbība ir Detektīvdarbības likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk — detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk — detektīvs) pakalpojumi, kuri, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai vai juridiskajai personai tiek sniegti, lai aizsargātu tās tiesības un likumīgās intereses.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Saņemt licenci un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā vadītājs ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
  Lai saņemtu licenci, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
  1. iesniegumu;
  2. psihiatra un narkologa atzinumu par personālsabiedrības, kapitālsabiedrības vadītāja vai individuālā komersanta veselības stāvokli;
  Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu 284.57 euro (elektroniskā formā – 256.11 euro).
  Iesniegumu var iesniegt:
  a) personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224);
  b) pa pastu Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam (Ezermalas iela 10B, Rīga, LV – 1014);
  c) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu (pasts@vp.gov.lv);
  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
  Licenci var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224) vai elektroniska dokumenta formā.

 3. Apmaksas veikšana
  Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu.
  Ja licence tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā, valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9. Minētais koeficients nav attiecināms uz dublikāta vai atkārtotas licences izsniegšanu.

Maksājumi

PozīcijaCena
par licences izsniegšanu284.57 EUR
par licences dublikāta izsniegšanu7.11 EUR
par atkārtotu licences izsniegšanu4.27 EUR

Saņemt pakalpojumu