Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sertifikāta izsniegšana detektīvdarbības veikšanai.
Saņemt sertifikātu un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs (tiesa, prokuratūra, policija, izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes) un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Iesniegumam pievieno:
  1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem;
  2. izglītības dokumenta (diploma) kopiju, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu tiesību zinātnēs (ja fiziskā persona nav ieņēmusi amatu kādā no tiesībaizsardzības iestādēm);
  3. psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

  Detektīva sertifikāts ir derīgs 5 gadus.

  Fiziska persona, kura vēlas pagarināt sertifikāta darbības laiku, 30 dienas pirms sertifikāta darbības laika beigām iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai iesniegumu.
  Iesniegumam pievieno:
  1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem;
  2. psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli.


  Pirms iesnieguma iesniegšanas persona samaksā par detektīva sertifikāta izsniegšanu noteikto valsts nodevu, skatīt informāciju par to 3.solī "Apmaksas veikšana".

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par detektīva sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un informē par pieņemto lēmumu personu.

  Sertifikātu var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.

 3. Apmaksas veikšana
  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000
  Mērķis: valsts nodeva par detektīva sertifikātu, personas vārds, uzvārds.

  Ja sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā minēto valsts nodevu par sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu maksā, piemērojot koeficientu 0,9

Maksājumi

PozīcijaCena
par sertifikāta izsniegšanu142.29 EUR
par sertifikāta dublikāta izsniegšanu7.11 EUR
par atkārtotu sertifikāta izsniegšanu4.27 EUR
par sertifikāta darbības laika pagarināšanu14.23 EUR