Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt Latvijas Republikā reglamentētā - detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā un kuri vēlas strādāt attiecīgi minētajās profesijās ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:
1) personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2) personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
3) ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu (detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā), persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu.

  Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 2. Iesniegumā norādāmā informācija
  1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
  2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
  3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piemēram- profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, minot profesijas nosaukumu);
  4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
  5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.

 3. Informācijas saturs
  Informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 4. Apmaksas veikšana
  Apmaksas summa atkarīga no izziņā iekļaujamo ziņu apjoma. Attiecīgi izziņas apmaksas summa var būt 37,59 euro vai 30,21 euro vai 15,46 euro.

Maksājumi

PozīcijaCena
maksas apmērs par izziņu37.59 EUR