Projekta mērķis – apmainīties ar, apkopot un analizēt normatīvo regulējumu, zināšanas, pieredzi un labāko praksi attiecībā uz vienkāršošanu mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā 7 Eiropas Savienības dalībvalstīs un sniegt rekomendācijas, lai ieviestu labāko praksi un modeļus, sniedzot iespēju ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu efektivitātes palielināšanai.

Projekta iniciators un vadītājs ir Latvijas Republikas Valsts policija. Projektā no Latvijas ir iesaistīta arī Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un nevalstiskā organizācija “Pro-police Latvia”. No citām ES dalībvalstīm projektā piedalās:

  • Igaunija – Igaunijas policijas un robežsardzes pārvalde;
  • Somija – Helsinku policija;
  • Vācija – Frankfurtes/Mainas policijas pārvalde, Kriminālizmeklēšanas departaments;
  • Lietuva – Lietuvas Republikas Policijas departaments;
  • Rumānija – Rumānijas policijas Ģenerālinspektorāts;
  • Zviedrija – Zviedrijas policija, Nacionālais izmeklēšanas birojs.

Paralēli projektā atbalstu sniedza Nīderlandes Policijas akadēmija un tās pieaicinātie eksperti.

Projekta ietvaros iegūta nenovērtējama informācija par vienkāršotām kriminālprocesa izmeklēšanas iespējām, kas ļauj personai piemērot kriminālsodu jau dažu stundu vai vēlākais dažu dienu laikā pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, ja persona aizturēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā.  Tāpat ir analizēti veidi, kas ļauj vienkāršot kriminālprocesa gaitu kopumā, kā, piemēram, aptaujas pa pastu, telefonu, rakstveida procesi, standartizētas veidlapas u.c. Liela uzmanība pievērsta arī dažādiem risinājumiem, kas ļauj prioritizēt policijas ierobežotos resursus un tos virzīt smagu un sevišķu smagu noziegumu izmeklēšanā.

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas, kurās apkopota 8 ES valstu likumdošana un prakse mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā, tāpat ir apkopoti daudzi piemēri par efektīvu soda piemērošanu. Vadlīniju secinājumos ir atlasīti labākie piemēri un tos apvienojot izveidots iespējami efektīvākais izmeklēšanas un soda piemērošanas modelis.

Vadlīnijas LV

Guidelines ENG

 

Dainis Vēbers

„Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus" projekta vadītājs.