Preses relīzes Jaunumi
emblēma

Turpinot īstenot Valsts policijas strukturālās reformas, no šīs nedēļas 1. februāra jaunā modelī darbu uzsāks Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde. Iedzīvotājiem ierasto piecu reģiona iecirkņu vietā būs divi – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes iecirkņi. Pārmaiņas skars pārvaldes darba organizāciju, nemazinot ne policistu skaitu, ne iedzīvotājiem līdz šim ierasto policijas iecirkņu ēku lokāciju. Tieši pretēji – policisti kļūs iedzīvotājiem vēl pieejamāki un redzamāki. Līdz šim šādas pārmaiņas reģionos piedzīvojušas jau Valsts policijas Vidzemes un Zemgales reģiona pārvaldes.

Līdz šim Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes paspārnē atradās pieci iecirkņi, bet no 1. februāra tie turpinās darbu divos. Ziemeļkurzemes iecirknis apvieno līdzšinējos Ventspils, Kuldīgas un Talsu iecirkņus, bet Dienvidkurzemes iecirknī iekļausies līdzšinējie Liepājas un Saldus iecirkņi. Jāpiemin, ka līdz šim ierastās iecirkņu ēku atrašanās vietas pilsētās nemainīsies un policija iedzīvotājiem kļūs tikai pieejamāka, jo policisti būs mobili un vairāk redzami ielās.

Izvērtējot līdzšinējo darba organizāciju, mainās tās vadīšanas pieeja – tiek samazināts vadītāju skaits un ieviests grupu vadības princips ar trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija.

Tāpat tiek ieviests reaģējošā policista institūts, kurā apvienotas patruļpolicijas un ceļu satiksmes uzraudzības funkcijas. Reaģējošajiem policistiem būs daudz plašāka kompetence, tostarp darboties notikuma vietā, negaidot vēl citus kolēģus – viņi būs tie, kas reaģēs uz ceļu satiksmes notikumiem, sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, sadzīves konfliktiem, mazāk smagiem noziegumiem vai kriminālpārkāpumiem, kā arī spēs pieņemt lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa vai kriminālprocesa uzsākšanu, veikt sākotnējās izmeklēšanas darbības un kriminālmeklēšanas pasākumus notikuma vietā. Tādējādi tiek stiprināta policijas klātbūtne un spēja reaģēt, ne tikai operatīvi ierodoties notikuma vietā, bet arī veicot ikdienas uzraudzību un vienmērīgi aptverot visu Kurzemes reģionu.

 “Notiekošās pārmaiņas ir koncentrētas uz policijas spēju ātrāk reaģēt, sniegt labāku pakalpojumu un būt tuvāk iedzīvotājiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai just policijas klātesamību. Līdzšinējo piecu operatīvās reaģēšanas grupu vietā apvienošanas rezultātā kopumā būs 13 – kopumā ar 190 policistiem. Vienlaikus, sākot darbu jaunā modelī, gan Dienvidkurzemē, gan Ziemeļkurzemē spēsim ar esošo resursu izveidot vēl papildu vismaz divus līdz trīs norīkojumus, kuri sniegs ieguldījumu sabiedriskās kartības un drošības uzturēšanā, uzlabojot policijas redzamību un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Protams, lai šīs pārmaiņas pilnībā iedzīvinātu ir nepieciešams laiks, jāturpina ieguldīt darbinieku apmācībā un tostarp jāmaina arī domāšana, bet esam uz pareizā ceļa,” par pārmaiņām pauž Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna.

Tāpat līdz ar restrukturizāciju reģionālās pārvaldes Kriminālpolicijas birojā izmeklēšanas darbs tiks koncentrēts divās nodaļās – Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā un kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļā.

Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” pirmā posma (SRAP1) rekomendāciju ieviešanas pasākumu īstenošanu, Valsts policija turpina restrukturizāciju iestādē un par to informēs arī turpmāk, atbilstoši veikto pārmaiņu gaitai. Paredzēts, ka tās tiks ieviestas līdz 2023. gada 1. jūlijam.

Līdz šim pārmaiņas jau ir piedzīvojusi Vidzemes un Zemgales reģiona pārvaldes, kā arī Galvenās kriminālpolicijas pārvalde un Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde.

Ar jau Valsts policijā ieviestajām pārmaiņām vairāk var iepazīties rakstos, kas pieejami Valsts policijas mājaslapā:

Valsts policijas strukturālās reformas: pārmaiņas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē

Īstenojot strukturālas reformas ar mērķi paaugstināt kapacitāti un efektivitāti noziedzības apkarošanā, šovasar ir veikta Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes restrukturizācija.
Skatīt vairāk

Valsts policijas strukturālās reformas: pārmaiņas Vidzemes reģiona pārvaldē

Lai paaugstinātu Valsts policijas efektivitāti un kapacitāti, nodrošinot sabiedrībai kvalitatīvu drošības pakalpojumu, Valsts policija turpina darbu pie jau uzsāktajām strukturālajām pārmaiņām un no 1. novembra restrukturizētā Vidzemes reģiona pārvalde
Skatīt vairāk

Valsts policijas strukturālās reformas Zemgales reģiona pārvaldē; atklāts jauns iecirknis Jelgavā

Lai paaugstinātu Valsts policijas efektivitāti un kapacitāti, nodrošinot sabiedrībai kvalitatīvu drošības pakalpojumu, Valsts policija turpina darbu pie jau uzsāktajām strukturālajām pārmaiņām. Līdz ar to no 1. decembra jaunā modelī darbu turpinās
Skatīt vairāk

Valsts policijas strukturālās reformas turpinās ar pārmaiņām Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldē

Turpinot īstenot Valsts policijas strukturālās reformas, ar 2023. gada 1. janvāri veikta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes restrukturizācija
Skatīt vairāk