Preses relīzes Jaunumi
Valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam piešķir ģenerāļa pakāpi

Otrdien, 23. aprīlī, Ministru kabinets piešķīra ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi Valsts policijas priekšniekam pulkvedim Armandam Rukam.

Speciālā dienesta pakāpe ģenerālis kā apbalvojums A. Rukam piešķirta, ņemot vērā viņa nopelnus Valsts policijas mērķu sasniegšanā, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību, noziedzības novēršanu, kā arī saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu. 

"Esmu ļoti pagodināts saņemt šo augsto apbalvojumu. Vēlos pateikt lielu paldies saviem kolēģiem un tuvajiem cilvēkiem, kuri kopš dienesta gaitu sākšanas policijā ir atbalstījuši un bijuši kopā ar mani! Es apņemos arī turpmāk kalpot sabiedrībai un valstij ar visu savu enerģiju, veltīt savas zināšanas, lai attīstītu Valsts policiju un lai mūsu valsts būtu stipra un droša. Gods kalpot Latvijai!" Saņemot ģenerāļa pakāpi, teica Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Ģenerālis ir Valsts policijas priekšnieka amatam atbilstošā augstākā dienesta pakāpe, un to var piešķirt pēc piecu gadu nodienēšanas pulkveža speciālajā dienesta pakāpē vai pirms noteiktā termiņa kā apbalvojumu. A. Rukam speciālā dienesta pakāpe – pulkvedis – tika piešķirta 2020. gada 12. augustā.

Dienesta gaitas A.Ruks uzsāka 1999. gadā kā Valsts policijas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona policijas pārvaldes iecirkņa inspektors. Laika posmā no 2002. līdz 2020. gadam viņš strādājis dažādos vadošos amatos Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē, bet par Valsts policijas priekšnieku tika iecelts 2020. gada 14. oktobrī.

A. Ruka izglītība – Latvijas Policijas akadēmijā iegūtais profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē – pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām.

A. Rukam ir arī nozīmīga pedagoģiskā darba pieredze kā lektoram Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē, Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu katedrā un SIA “Biznesa augstskola Turība” Juridiskajā fakultātē. 

Valsts policijas priekšnieka A. Ruka vadībā Valsts policijā no 2021. līdz 2023. gadam tika īstenotas  nozīmīgas strukturālās un darba organizācijas pārmaiņas, lai iestādes pakalpojumi kļūtu iedzīvotājiem pieejamāki, efektīvāk organizējot Valsts policijas rīcībā esošos resursus. Tostarp no 2022. gada 1. jūlija A. Ruka vadībā tika restrukturizēta Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, tās paspārnē izveidojot Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi.

Tāpat A. Ruks devis nozīmīgu ieguldījumu konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija”  izveidē, tostarp pirmstiesas izmeklētāja profesijas standarta un pirmstiesas izmeklēšanas studiju programmu izstrādes procesa nodrošināšanā, savlaicīgu kandidātu atlases procesa nodrošināšanā studijām, kā arī studiju un Iekšējās drošības akadēmijas tēla popularizēšanā, kas sekmēja Iekšējās drošības akadēmijas un Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centra izveidi, tādejādi uzlabojot Valsts policijas personāla atjaunotni, kā arī nodrošinot izmeklētāju kompetenču un darba kvalitātes pieaugumu.

2022. gadā ar A. Ruka iesaisti izdevās panākt konceptuālu valdības atbalstu risinājumam Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanai abos Daugavas krastos, kā rezultātā tiks sakārtota liela daļa Valsts policijas infrastruktūras un darba vides, kas savukārt  pozitīvi ietekmēs jauno profesionāļu piesaisti dienestam un inovāciju un digitālo tehnoloģiju ieviešanu iekšlietu resora darbā.

Par priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijas attīstībā un sadarbību A. Ruks saņēmis vairākus apbalvojumus, tajā skaitā Ministru kabineta Atzinības rakstu, personīgo šaujamieroci, kārtējo speciālo dienesta pakāpi “majors” pirms termiņa, Iekšlietu ministrijas Goda rakstu un Iekšlietu ministrijas Pateicību, , kā arī sadarbības partneru - Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas un Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas – medaļu. A.Ruks saņēmis arī citu Latvijas valsts pārvaldes iestāžu Valsts ieņēmumu dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes apbalvojumus.

Sveicam un lepojamies ar pelnīto augsto novērtējumu un jauniegūto dienesta pakāpi! 

Attēli: Ministru kabinets