Preses relīzes
Uz tumši zila fona Latvijas mazais ģerbonis un uzraksts POLICIJA

Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā ar 2021. gada 1. augustu uz noteiktu laiku tiek iecelts līdzšinējais Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Andris Zellis. Savukārt ar 2021. gada 1. septembri uz noteiktu laiku Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka amatā tiek iecelts līdzšinējais Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Lauris Arājs.

Šobrīd Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amats ir vakants un ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt šīs pārvaldes noteikto funkciju un uzdevumu nepārtrauktu, kvalitatīvu un sekmīgu izpildi. Nav pieļaujams, ka šāds stratēģiski svarīgs amats ir ilgstoši brīvs, līdz ar to Valsts policijas priekšnieks pieņēmis lēmumu veikt amatpersonu rotācijas, izvērtējot potenciālos kandidātus, kuri, ņemot vērā pieredzi, zināšanas, kompetenci un personiskās īpašības būtu piemēroti konkrētu uzdevumu un funkciju efektīvas izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, lai nodrošinātu efektīvu dienesta pienākumu izpildi un ar mērķi stiprināt darba organizācijas un iekšējās kontroles sistēmas, ieviest jaunas idejas un efektīvi izmantot uzkrāto profesionālo pieredzi, dienesta interesēs ar 2021. gada 1. augustu uz  noteiktu laiku līdz 2023. gada 21. decembrim Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā iecelts pulkvežleitnants Andris Zellis.

Līdz šim A. Zellis ir guvis ilggadēju pieredzi dažādos vadošos Valsts policijas amatos. Kopš 2016. gada marta viņš pilda Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumus, bet pirms tam vairākus gadus bijis Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas biroja priekšnieks.

Savukārt, ņemot vērā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes stratēģiskos uzdevumus un nākotnes izaicinājumus, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka amatam nepieciešams izraudzīties pieredzējušu un kompetentu profesionāli. Izvērtējot  pieejamos resursus un iespējamos kandidātus, un ņemot vērā līdzšinējo Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieka, Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieka pulkvežleitnanta Laura Arāja ilggadējo praktiskā darba pieredzi vadošos amatos Valsts policijā, viņš dienesta interesēs ar 2021. gada 1. septembri uz trīs gadiem pārcelts Valsts policijas Zemgales reģiona priekšnieka amatā.

Minēto amatpersonu rotācijas ne vien radīs iespēju izprast darba atšķirības starp dažādām struktūrvienībām Valsts policijā, bet arī nodrošinās labākās prakses, jaunu risinājumu un inovatīvas pieejas ieviešanu, kā arī veicinās darbu pie Valsts policijas rīcības plāna Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projektā izstrādāto rekomendāciju (SRAP) ieviešanas, tādējādi kopumā pozitīvi ietekmējot Valsts policijas attīstību.