Jaunumi
Gada pārskats 2023

Lai gan kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits aizvadītajā gadā bija nedaudz pieaudzis, 2023. gadā bija vismazākais reģistrētais automašīnu zādzību skaits pēdējā dekādē.

Salīdzinot ar 2022. gadu, automašīnu zādzību skaits sarucis par 23%, uzsākot 250 kriminālprocesus. Vislielākais samazinājums vērojams Zemgales reģionā, kur zādzību skaits sarucis par 43%. Samazinājumi vērojami arī Latgales reģionā -25% un Rīgā -16%. Vidzemes reģionā situācija ir nemainīga, reģistrējot katru gadu aptuveni 12 gadījumus. Savukārt Kurzemes reģionā vērojams pieaugums par 8%.

Skaidrojot pagājušā gada pozitīvos rādītājus, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsver: “Pēdējos trijos gados būtiski izdevies samazināt šo zādzību skaitu. To ir sekmējis arī aktīvs policijas darbs! Vienlaikus arī sabiedrība ir kļuvusi vērīgāka pret savu īpašumu, izmantojot gan apsardzes, gan arī videonovērošanas sistēmu iespējas. Tāpat iedzīvotāji dažādās informācijas apmaiņas grupās viens otru pabrīdina par iespējamiem riskiem, kā arī ziņo policijai par aizdomīgām personām. Tā mums visiem kopā arī ir jāsargā sava drošība!”

2023. gadā starp populārākajām zagto automašīnu markām ir BMW 41 (- 11), Audi 35 (- 16) un VW 34 (-4), savukārt no Japānas un Korejas automašīnu ražotājiem starp zagtākajām automašīnām stabilu vietu turpina saglabāt Toyota 23. Pieaudzis Mercedes Benz 9 (+2) zādzību skaits.

No meklēšanā izsludinātā kopējā automašīnu skaita tiek atgūta nedaudz vairāk kā puse (57 %).

Analizējot automašīnu zādzību statistiku, secinām, ka tās lielākoties tiek nozagtas nevis profesionālu zagļu darbības rezultātā, bet gan huligānisku nolūku, sadzīvisku ķildu un savstarpēju nesaprašanās rezultātā. Parasti šādos gadījumos automašīnas bieži vien tiek atrastas netālu no reģistrētās zādzības vietas.

Savukārt organizētu noziedzīgu grupējumu dalībnieki arvien aktīvāk sāk izmantot GPS iekārtas potenciālo upuru izsekošanai. Piemēram, piestiprinot GPS izsekošanas iekārtu potenciālajam zādzības objektam, lai noskaidrotu automašīnas īpašnieka dienas ritmu un izdevīgāko laiku automašīnas zādzības izdarīšanai. Jaunu automašīnu, kuras ir aprīkotas ar  “bezatslēgas” sistēmām (keyless-go, smart key Comfort Access u.c.) zādzībām izmanto specializētas elektroniskās ierīces - retranslatorus.

Tāpat zādzības tiek izdarītas, iepriekš nozogot automašīnas aizdedzes atslēgas, pārsvarā no privātmājām. Ziemas periodā par aktualitāti kļuvušas zādzības, kas izdarītas īpašniekiem vieglprātīgi atstājot automašīnas atslēgas aizdedzē vai pat atstājot iedarbinātas automašīnas.

Salīdzinot ar Latviju, Lietuvā 2023. gadā reģistrētas 276 automašīnu zādzības, bet Igaunijā 126.