Jaunumi
Policists

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas robežā, lai nepieļautu nelikumīgu robežu šķērsošanu, Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei un ir mobilizējusi gan savus iespējamos cilvēkresursus, gan arī materiāltehnisko nodrošinājumu. Šobrīd Valsts policija uz četrām nedēļām uz Latvijas pierobežu ir komandējusi 71 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieku no visiem Latvijas reģioniem, izņemot Rīgas reģionu.

Tajā pašā laikā Valsts policija ir rūpīgi izvērtējusi un sagatavojusi savus resursus tā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību arī citviet Latvijā, īpaši publiski izskanējušajos plānotajos masveida pasākumos Rīgā. Vēršam uzmanību, ka policija ir gatava jebkuram pasākumam un situācijai, strādās atbilstoši pēc sagatavota plāna.

Latvijas pierobežā papildu norīkotie darbinieki savus pienākumus uzsāka šodien, 12. augustā, kopīgi ar robežsargiem veicot patrulēšanu pierobežā. Papildu atbalstu robežsardzei diennaktī sniedz arī 36 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Valsts policija šobrīd nepārtraukti atrodas patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, tur šobrīd 24 stundas diennaktī ir norīkots Valts policijas postenis. Policija šobrīd uzrauga, lai patvēruma vietā tiktu ievērota sabiedriskā kārtība un drošība. Nepieciešamības gadījumā atbalstu šajā vietā ir gatavi sniegt arī tuvākie teritoriālie iecirkņu posteņi.

Policijas darbinieki arī aktīvi strādā ar pierobežas vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tos aptaujājot. Vienlaikus dienesti strādā arī pēc operatīvā plāna, sniedzot kolēģiem informatīvo atbalstu.

Valsts policija šobrīd strādā ciešā sadarbībā ar Valsts robežsardzi, kā arī citiem iekšlietu dienestiem, kā arī Rīgas pašvaldības policiju, lai novērstu likumpārkāpumus, kā arī garantētu sabiedrisko kārtību un drošību.