emblēma

Ar mērķi veicināt policijas attīstību un dot iespēju augsta līmeņa vadītājiem savas zināšanas un profesionālās spējas pielietot citā iestādes darbības jomā, vienlaicīgi pilnveidojot un attīstot sevi kā nozares ekspertus, Valsts policijas interesēs ir ik pa laikam izvērtēt iespēju veikt personāla rotāciju. Ņemot vērā Valsts policijas nākotnes izaicinājumus un stratēģiskos uzdevumus, no 2022. gada 1. oktobra līdzšinējais Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars tiek pārcelts Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieka, Sadarbības un attīstības biroja priekšnieka amatā, bet Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka amatā – līdzšinējais Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa priekšnieks Gundars Trops.

Cilvēkresursu vadībā svarīgs faktors efektivitātes uzlabošanā ir darba organizācijas pilnveidošana, tai skaitā efektīva esošo personāla resursu izmantošana un personāla rotācija, kas palīdz nodrošināt labākās prakses un inovatīvu ideju pārņemšanu. Esmu pārliecināts, ka rotētie virsnieki dos būtisku pienesumu un paši gūs iedvesmu jaunajos amatos, rodot potenciāli labākos risinājumus un īstenojot inovatīvas idejas. Viņu nenovērtējamā pieredze, zināšanas būs ieguldījums Valsts policijas tālākā attīstībā,” pārliecināts Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Šobrīd jau kādu laiku ir vakants Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieka, Sadarbības un attīstības biroja priekšnieka amats. Šāda stratēģiski svarīga amata vakance ilgstoši nav pieļaujama, jo Valsts policijas Galvenajai administratīvajai pārvaldei ir jāīsteno stratēģiski svarīgi nākotnes uzdevumi, proti, Valsts policijas restrukturizācijas pasākumu koordinēšana un ieviešana, t.sk. Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP) izstrādāto rekomendāciju ieviešana un pasākumu  īstenošana, kā arī Valsts policijas darbības 2023.-2027.gadam stratēģijas projekta izstrāde un citi uzdevumi. Tāpēc ir svarīgi pieredzējušas un kompetentas augsta līmeņa amatpersonas pārcelšana šajā amatā, tādējādi nodrošinot efektīvu dienesta pienākumu izpildi Valsts policijai noteikto mērķu sasniegšanā.

Ņemot vērā minēto un izvērtējot potenciālos kandidātus, kuru pieredze, zināšanas, kā arī personiskās īpašības būtu piemērotas augstākminēto uzdevumu un funkciju efektīvas izpildes nodrošināšanai, kā arī pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu, pieņemts lēmums dienesta interesēs Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieka, Sadarbības un attīstības biroja priekšnieka amatā pārcelt līdzšinējo Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku pulkvedi Juri Pastaru. Līdz ar to J. Pastars dienesta interesēs amatā pārcelts no šī gada 1. oktobra uz noteiktu laiku līdz 2024. gada 17. decembrim. Līdzšinējā amatā viņš atradies 12 gadus, kuros gūta nenovērtējama un bagātīga pieredze un zināšanas lielas Valsts policijas struktūrvienības – reģiona pārvaldes – vadīšanā. Viņa profesionālo sniegumu pierāda darba rezultāti, attieksme un stratēģiskais redzējums.

Ņemot vērā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes stratēģiskos uzdevumus un nākotnes izaicinājumus dažādās jomās, tostarp, turpinot darbu Valsts policijas rīcības plāna Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projektā izstrādāto rekomendāciju (SRAP) ieviešanas, kā arī pie pārvaldes darba organizācijas pilnveidošanas, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu reģiona pārvaldes darbu noteiktajās Valsts policijas prioritāšu jomās, tostarp akcīzes preču nelikumīgas aprites ierobežošanas jomā un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas, reģiona pārvaldes priekšnieka amatam nepieciešams izraudzīties pieredzējušu un kompetentu profesionāli.

Izvērtējot  iespējamos kandidātus un saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu, ar 2022. gada 1. oktobri dienesta interesēs uz noteiktu laiku Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka amatā tiek pārcelts šī brīža Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants Gundars Trops. Viņš amatā pārcelts līdz 2025. gada 30. martam. Gundaram Tropam ir ilggadēja praktiskā darba pieredze vadošos amatos Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē. Augsti vērtējams viņa stratēģiskais redzējums un ieguldījums ilgstoši vadot Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkni, sekmīgi un efektīvi īstenojot uzdevumu un funkciju izpildi. Viņš pārzina, kas nepieciešams policistam, veicot uzdevumus tiešā ikdienas saskarsmē ar iedzīvotājiem. Līdz ar G. Tropa pārcelšanu, tiks īstenota un sekmēta Vidzemes reģiona pārvaldes labās prakses pārnešana uz Latgales reģiona pārvaldi.