covid-19

Vakar, 19. oktobrī, vienlaikus visā Latvijā no pulksten 15.00 līdz 17.00 Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju veica pēkšņās pārbudes jeb “zibakcijas” tirdzniecības vietās, lai uzraudzītu epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu. Kopumā divu stundu laikā policisti konstatēja 136 pārkāpumus, 15 gadījumos tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu un citu epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu. Tāpat kopumā izteikts 121 preventīvs norādījums par nepareizu mutes un deguna aizsega nepareizu lietošanu, pircēju plūsmas kontroli un sadali, kā arī sadarbspējīgu sertifikātu pārbaudes nodrošināšanu.

Minētajā laika posmā visā Latvijā veiktas pārbaudes 527 tirdzniecības vietās un pārbaudītas 1159 personas.

Atkārtoti visvairāk pārkāpumu konstatēts Rīgas reģionā. Pārbaudot 241 tirdzniecības vietu un 467 peronas Rīgas reģionā, fiksēti 85 pārkāpumi un 11 gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu un citiem pārkāpumiem saistībā ar epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu. Tāpat doti 74 preventīvi norādījumi par nepareizu mutes un deguna aizsega nelietošanu.

Kurzemes reģionā veikto pārbaužu laikā konstatēti 15 pārkāpumi un uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process par mutes un deguna aizsega nelietošanu, bet 14 gadījumos doti preventīvi norādījumi. Kurzemes reģionā policisti kopumā pārbaudīja 99 tirdzniecības vietas un 15 personas.

Savukārt Zemgales reģionā pārbaudītas 113 tirdzniecības vietas un 265 personas, kopumā konstatēti 15 pārkāpumi un visos gadījumos likumsargi devuši preventīvus norādījumus.

Latgales reģionā policisti fiksēja septiņus pārkāpumus, visos gadījumos dodot preventīvus norādījumus par nepareizu mutes un deguna aizsega nelietošanu vai citiem pārkāpumiem saistībā ar epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu. Latgales reģionā kopumā vakar pārbaudītas 48 tirdzniecības vietas un 398 personas.

Vakar arī Vidzemes reģionā konstatēti 14 pārkāpumi, trīs gadījumos policisti uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus par mutes un deguna aizsega nelietošanu, kā arī deva 11 preventīvus norādījumus.

Policijas primārais mērķis nekad nav bijis sodīt, par ko liecina arī statistika, proti, lielākoties dotas preventīvas norādes. Tomēr pārbaužu laikā novērota tendence, ka personas, kuras klaji pārkāpušas noteiktos ierobežojumus, sākotnēji savu vainu neatzīst un cenšas apstrīdēt likumsargu lēmumu. Atgādinām, ka par savu rīcību ir jāuzņemas atbildība un par pārkāpumiem var tikt piemērots arī bargs sods.