Preses relīzes
Valsts policija novērš pasūtījuma slepkavību

Šā gada maijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes amatpersonas nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret divām personām saistībā ar krāpšanu lielā apmērā ar obligātā iepirkuma komponenti (OIK) kādā koģenerācijas stacijā. Par aizdomās turētajiem kriminālprocesā atzīts šīs koģenerācijas stacijas valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka noziedzīgo darbību rezultātā no Latvijas Republikas izkrāpti gandrīz 367 000 eiro. Šis kriminālprocess bija izdalīts no 2019. gadā uzsākta kriminālprocesa, un pamatlietā patlaban turpinās izmeklēšana.

Šā gada 19. aprīlī Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas – par krāpšanu lielā apmērā, ko akciju sabiedrības, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, amatpersonas izdarīja laika posmā no 2014. gada aprīļa līdz 2019. gada maijam. Minētās personas iesniedza SIA "Enerģijas publiskais tirgotajs" (turpmāk – Publiskais tirgotājs) nepatiesas ziņas saturošus rēķinus par elektroenerģijas pašpatēriņu. Balstoties uz noslēgto līgumu, kopš 2014. gada koģenerācijas stacija pārdeva Publiskajam tirgotājam visu Stacijas saražoto enekroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka 1978. gadā dzimušais AS valdes priekšsēdētājs un 1956. gadā dzimušais valdes loceklis, iespējams, mantkārīgu nolūku vadīti, rīkojoties ar mērķi izkrāpt valsts finanšu līdzekļus lielā apmērā, ļaunprātīgi izmantojot Publiskā tirgotāja pārstāvju uzticēšanos, nolūkā saņemt paaugstinātu cenu gandrīz par visu koģenerācijas stacijā saražoto elektroenerģiju, sniedza nepatiesas ziņas Publiskajam tirgotājam par koģenerācijas elektroenerģijas pašpatēriņu.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam, iesniedzot Publiskajam tirgotājam rēķinus par tīklā nodoto elektroenergiju un energoefektivitātes aprēķinus, norādot tajos apzināti nepatiesas ziņas par elektroenergijas pašpatēriņu, un apzināti rīkojoties pretēji Noteikumu prasībām, tajos neiekļaujot visu koģenerācijas stacijas tehnoloģisko iekārtu, būvju, infrastruktūras kopumā elektroietaisēs patērēto elektrību.

Nolūkā apiet Noteikumu prasības un noslēgtā līguma par elektroenerģijas iepirkumu nosacījumus, koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai iepirkta elektroenerģija no kāda uzņēmuma elektroenerģijas pieslēguma, kas tika izveidots speciāli, lai apietu Līguma ar Publisko tirgotāju nosacījumus.

Tādējādi koģenerācijas stacijas valdes priekšsēdētājs ar valdes locekli personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, iespējams, laika posmā no 2014. gada aprīļa līdz 20l8. gada aprīlim sniedzot nepatiesas ziņas Publiskajam tirgotajam izkrāpa valsts budžeta līdzekļus par summu 304 149.75 eiro apmērā. Savukārt valdes priekšsēdētājs laika posmā no 2018. gada maija līdz 2019. gada aprīlim, sniedzot nepatiesas ziņas Publiskajam tirgotājam izkrāpa valsts budžeta līdzeklus par summu 65 794.77 eiro. Kopumā izkrāpti valsts budžeta līdzekļi 366 944.53 eiro apmērā. 

2019. gada 13. jūnijā tika pieņemts lēmums par procesa uzsākšanu piespieda ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai.

2022. gada 11. maijā tika pieņemts lēmums par aizdomās turētajiem pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas atzīt akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāju un valdes locekli.

Kriminālprocess tika nosūtīts Organizētās prokuratūras un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret iepriekš minētajām divām personām.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.