Preses relīzes
žogs apkārt Uzvaras parkam

Jau ziņots, ka šodien Valsts policijas priekšnieks pieņēma lēmumu par Uzvaras parka pieejas slēgšanu visiem iedzīvotājiem, lai nepieļautu sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērstu pārkāpumus. Lai efektīvāk nodrošinātu  izpildi, jau šobrīd šodien ap šo objektu ir izlikts žogs efektīvākai piekļuves ierobežošanai.

Turklāt Valsts policija ir novilkusi konkrētu līniju – nav tolerances pret jebkāda veida pārkāpumiem, kas attaisno, slavē militāro agresiju Ukrainā, padomju okupāciju un veic citus līdzīgus pārkāpumus. Policijas rīcība būs stingra, konkrēta un tūlītēja – šādām darbībām nav vietas mūsu Latvijā.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks: “Vakardienas notikumu attīstības gaitu vērtēju kā nepieņemamu un saprotu patriotiski noskaņotās sabiedrības neizpratni par to, kāpēc piekļuve okupācijas režīma simbolam netika ierobežota ātrāk. No policijas puses vēlos vēlreiz uzvērt, ka mēs varam darboties tikai un vienīgi atbilstoši likumam. Policijas tiesības slēgt vai ierobežot piekļuvi kādam objektam nav tik visaptverošas, kā varētu šķist. Vēršu uzmanību, ka bez reāli būtiskām sabiedrības drošības apdraudējuma pazīmēm likuma pants, kas paredz tiesības liegt piekļuvi kādiem objektiem, nevar tikt piemērots. Gatavojoties 9. maijam policija strādāja pēc iepriekš rūpīgi izstrādāta plāna, gatavojoties un savlaicīgi novēršot konfrontācijas un apdraudējuma riskus, par ko liecina arī konkrētās dienas gaita - tā tika aizvadīta bez būtiskiem saasinājumiem un neizcēlās ne ar kādiem īpaši konfrontējošiem notikumiem. Tāpat arī netika pieļauta masveidīga personu pulcēšanās un viss noritēja salīdzinoši mierīgi. Līdz ar to, uz konkrēto brīdi jebkādi lēmumi par piekļuves liegšanu objektam likumiski no policijas puses nebija pamatoti, tas gan neizslēdza iespēju šo piekļuvi slēgt citiem, kam ir šāda kompetence.”

“Līdz vakardienai, 10. maijam, izteikts sabiedrības apdraudējums, kad tieši policijai būtu tiesības slēgt šo vietu – nebija. Savukārt 10. maija notikumu attīstības gaita parādīja, cik reāli ir fiziskas konfrontācijas un citi riski šī objekta apkārtnē, jo brīvi pieejamā vidē, kur var pulcēties gan patriotiski noskaņotas personas, gan personas ar prokrievisku attieksmi, ir auglīga augsne arī potenciālām sadursmēm un masveida citiem likumpārkāpumiem. Vērtējot turpmāko notikumu iespējamo attīstību, kas varētu raisīt gan fizisku sadursmju risku, gan masu nekārtības ar visām izrietošajām sekām, tādējādi apdraudot mūsu Latvijas iedzīvotāju drošību, radās argumentēts pamats attiecīgām bažām un lēmuma pieņemšanai. Šobrīd nesaskatu nedz morālu, nedz likumīgi pamatotu iemeslu šo lēmumu atcelt,” turpina Valsts policijas priekšnieks.

Valsts policija vērš uzmanību, ka Valsts policijas Iekšējais kontroles birojs veic dienesta pārbaudi par Valsts policijas amatpersonu rīcību  9., 10. un dažām epizodēm 11. maijā pie pieminekļa Uzvaras parkā. “Situācija ir izveidojusies absolūti nepieņemama. Arī es esmu ļoti neapmierināts ar atsevišķu policijas amatpersonu rīcību vai pat bezdarbību, reaģējot uz notikumiem Uzvaras parkā. Ja atsevišķu policijas amatpersonu rīcība saistībā ar likumpārkāpumiem vai situācijām Uzvaras parkā ir vērtējama kā tolerējoša, aicinām ziņot Valsts policijas vadībai uz vadiba@vp.gov.lv, amatpersonām būs jāatbild par savu rīcību.”

Valsts policija vienlaikus vērš uzmanību, ka, plānojot tālākās darbības un plānus, ir uzrunājusi arī Zemessardzi par tās potenciālu atbalstu likumsargiem nepieciešamības gadījumā. Un ir saņemts apstiprinājums par Zemessardzes atbalstu. Policija vērš uzmanību, ka pagaidām šāds atbalsts vēl nav nepieciešams.