Jaunumi
Cilvēki pie ēkas

Pagājušajā nedēļā, no 25. līdz 27. jūlijam, ar nolūku stiprināt starptautisko sadarbību un jaunizveidoto Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi, tika organizēta Latvijas Valsts policijas delegācijas vizīte Parīzē, Francijā. Tās laikā Valsts policijas amatpersonas viesojās Francijas Nacionālajā žandarmērijā un Francijas Valsts policijā, kur Francijas puse iepazīstināja ar saviem kibernoziegumu apkarošanas centriem un nodaļām, pielietotajiem instrumentiem un metodēm cīņā ar kibernoziegumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem augsto tehnoloģiju jomā.

Šajā vizītē Valsts policiju pārstāvēja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, vairākas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, tostarp, pārvaldes priekšnieks Ruslans Grigs un pārvaldes priekšnieka vietnieks Jevgeņijs Zujevs, kā arī Valsts policijas sakaru virsnieks Eiropolā Dmitrijs Ceplis.

“Noziedznieki virtuālā vidē nesnauž, tieši pretēji – noziegumu skaits pieaug un pret šo noziedzības tendenču, kā arī tehnoloģiju attīstību nevar attiekties pavirši. Policija uz kibernoziedzības apkarošanu raugās ļoti nopietni un tā viennozīmīgi ir mūsu prioritāte. Tieši tāpēc līdz ar strukturālo reformu ieviešanu policijā ir izveidota centralizēta struktūrvienība – Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde. Ir svarīgi vēl plašāk un profesionālāk attīstīt šo virzienu, stiprināt pārvaldes kapacitāti. Vienlaikus ir jāsaprot, ka kibernoziegumiem nav valsts robežu, tiem ir starptautisks raksturs, kas attiecīgi prasa arī starptautisku sadarbību, pieredzes un zināšanu apmaiņu to efektīvā apkarošanā. Šī tikšanās ar Francijas Nacionālās Žandarmērijas un Nacionālās policijas pārstāvjiem ir būtisks atspēriens stratēģiskas un operatīvas ilgtermiņa sadarbības veidošanā,” pauž Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Valsts policijas amatpersonas tikās ar Francijas Valsts policijas ģenerāldirektoru Frederiku Vo (Frédéric Veaux), starptautiskās sadarbības drošības jautājumos direktori Sofiju Hatu (Sophie Hatt) un ar Francijas Nacionālās žandarmērijas ģenerāldirektoru Kristiānu Rodrigezu (Christian Rodriguez).

 

VP priekšnieks un Kristians Rodrigez (FRA)

 

Tāpat vizītes laikā delegācija apmeklēja Francijas Nacionālās žandarmērijas Kibertelpas pārvaldi (ComCyberGend), Centru cīņai ar noziedzību digitālajā vidē (C3N), Kibernoziedzības apkarošanas apakšdirekciju un platformas “Pharos” un “Thesée”. Ar savu dienestu delegāciju iepazīstināja Divīzijas ģenerālis un žandarmērijas Kibertelpas pārvaldes komandieris Marks Božē (Marc Boget).

 

VP priekšnieks un FRA Žandarmērijas Kiberapkarošanas pārvaldes priekšnieks

 

Būtiski izcelt, ka šobrīd Francijas Nacionālās Žandarmērijas Kiberapkarošanas centrā īstermiņa operatīvās misijas nodrošināšanai ir deleģēts viens KiAP eksperts. Viņš vienu mēnesi, strādājot Francijas Kiberapkarošanas departamentā, fokusēs uzmanību uz tumšā tīmekļa (DarkNet) fenomena izpēti, taktiku un metodēm, veicot finanšu izmeklēšanas virtuālo valūtu kontekstā, kā arī vērtēs pielietotās metodēs, izmeklējot kibernoziegumus, kuros izmantoti šifrējošie izspiedējvīrusi (ransomware). Tāpat ir panākta savstarpējā vienošanās par turpmāku sadarbību gan reālās kibernoziegumu apkarošanas operācijas, gan tālākās personālsastāva savstarpējās apmācībās.

 

VP priekšnieks unn FRA nacionālās policijas ģenerāldirektors

 

Savstarpējā sadarbība tiek īstenota Eiropola Low Value Grant “FraLat” CAS/LV/02/2022/EMPACT (POL.13585) ieviešanas laikā.

Jau ziņots, ka ņemot vērā Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta "Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā" 1. posma rekomendāciju ieviešanas pasākumu īstenošanu Valsts policijā, ar 2022. 1. jūliju tika restrukturizēta VP Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, tās paspārnē izveidojot VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi (KiAP).

 KiAP kompetencē ietilpst noziedzīgi nodarījumi ar plašu sabiedrisko rezonansi, ievērojamu apmēru, starpreģionu un pārrobežu dimensiju raksturu, kas vērsti pret automatizēto datu apstrādes sistēmu, apdraud vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī personu pamattiesības tiešsaistē (kibervidē) un informācijas tehnoloģijas finanšu jomā.