Jaunumi
Valsts policijas arhīva foto

Kopumā 2023. gadā nepilngadīgie izdarīja 539 (-31) noziedzīgus nodarījumus, no tiem pret īpašumu – 361 (+1),  saistīti ar apreibinošām vielām – 73 (-23), pret personas veselību – 37 (-13), pret tikumību un dzimumneaizskaramību – 24 (-1).

Sadalījumā pa smaguma pakāpēm izdarīti – sevišķi smagi 42 (-7), smagi – 138 (-12) un mazāk smagi – 341 (-3) noziegumi un kriminālpārkāpumi – 18 (-8).

Lai mazinātu nepilngadīgo noziedzību Tieslietu ministrija piedāvā ieviest jaunu audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – bērna ievietošana "Terapeitiskajā mājā". Jaunveidojamajā iestādē bērniem – augsta riska pusaudžiem – tiks piedāvāta terapijā balstīta palīdzība un iespēja kvalificētu speciālistu vadībā strādāt ar savām uzvedības problēmām, lai veiksmīgi atgrieztos ikdienas dzīvē un sabiedrībā. Bērna ievietošana "Terapeitiskajā mājā" tiks integrēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu sistēmā un paredzēs bērna izņemšanu no ierastās vides uz laiku. Taču, atšķirībā no sociālās korekcijas izglītības iestādes, "Terapeitiskā māja" būs konceptuāli atšķirīga gan saturiski, gan procesuāli, gan ideoloģiski.

Valsts policija ir iesaistīta starpinstitucinālā Kriminālprocesa pilnveidošanas darba grupā Tieslietu ministrijā, kurā tiek diskutēts par nepieciešamajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā, radot iespēju nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem prioritāri piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, nesaucot nepilngadīgo pie kriminālatbildības. Valsts policijas pārstāvju ieskatā, pirms veikt grozījumus Kriminālprocesa un citos normatīvajos aktos, vispirms ir jāsakārto pats audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu mehānisms un piemērojamo līdzekļu klāsts. 

Līdz “Terapeitiskās mājas” izveidei, Valsts policija aicina izvērtēt iespēju tādu bērnu, kuri izdarījuši sevišķi smagus vardarbīgus noziegumus, uz laiku ievietot Bērnu slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā (BJPVC), kurā  speciālisti attīsta darbu multidisciplinārās komandās, sniedzot labāko iespējamo palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības traucējumiem gan ambulatori, gan stacionārā. Atrodoties stacionārā būtu iespēja veikt bērna novērtēšanu un sadarbībā ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes ekspertiem, veikt psiholoģisko, psihiatrisko vai komplekso ekspertīzi.