Tiešraide

Mobings skolās, bērnu tiesību pārkāpumi bērnudārzos, vardarbība ģimenē, dusmas pret līdzcilvēkiem. Vardarbība ir tēma, par kuru ir jārunā skaļi, plaši un dziļi. Šajā diskusijā raudzīsimies no vairākām pusēm. No profesionālā skatu punkta izvērtēsim, kā veidojas vardarbība un kas to veicina. Aplūkosim, kā var izskatīties vardarbība, kas tiek darīts, lai to novērstu un kādi ir nākotnes izaicinājumi. Skaidrosim iespējamos risinājumus un meklēsim atbildes uz būtiskiem jautājumiem – vai sodi ir labākais ceļš pretim mazāk dusmīgai sabiedrībai, varbūt tomēr preventīvas programmas ir efektīvākas? Kā veidot mazāk vardarbīgu sabiedrību?