Interpol

 

Starptautiskā kriminālpoliciju organizācija – Interpols – kopš 1923. gada ir organizācija ar visdaudzpusīgāko un teritoriāli visplašāk aptverto starptautiskās sadarbības sistēmu pasaulē. Interpola sastāvā pašlaik ir 192 dalībvalstis.

Interpola galvenie darbības virzieni ir cīņa pret organizēto noziedzību, ieroču un narkotiku kontrabandu, terorismu, cilvēku tirdzniecību (tai skaitā prostitūciju), automašīnu un mākslas priekšmetu zādzībām, ekonomiskiem un finanšu noziegumiem – noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanu, kredītkaršu viltošanu, starptautiskā likumpārkāpēju un bezvēsts pazudušo personu meklēšana, noziedznieku ekstradīcija, noziegumi pret apkārtējo vidi un citi starptautiskie noziegumi. 

 

Latvija šai starptautiskajai organizācijai atkārtoti pievienojās 1992. gada 4. novembrī (pirmo reizi Latvija bija Interpola dalībvalsts no 1931. gada līdz 1940. gadam), kad tika izveidots Interpola Nacionālais centrālais birojs Latvijas Republikā.  

LR IeM Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 2.nodaļa nodrošina Interpola nacionālā centrālā biroja funkcijas, kuras pamatuzdevums ir koordinēt un veicināt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienību un citu tiesību sargājošo iestāžu sadarbību starptautiskās noziedzības apkarošanā ar Interpola dalībvalstīm. Interpola darbiniekiem likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības atsevišķi vai kopā ar IeM struktūrvienībām, prokuratūru un citām ar noziedzības apkarošanu saistītām iestādēm veikt izmeklēšanas un operatīvās darbības.

Nodaļas rīcībā ir plašas un drošas informācijas datu bāzes, kurās ir apkopotas ziņas par meklējamām personām, automašīnām, zagtajiem mākslas priekšmetiem u. c., kas dod iespēju atrast meklējamos noziedzniekus un satur informāciju par starptautiski nozīmīgiem likumpārkāpējiem. Interpols izmanto mūsdienīgu telekomunikāciju tīklu, kas nodrošina ātru un aizsargātu informācijas apmaiņu.

Informācija par Interpolu ir pieejama Interneta resursā www.interpol.int

Interpola Latvijas biroja mājaslapas sadaļa: https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/LATVIA