Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'SATELĪTS L' Krāslavas pilsētas Buhalova IU
Pasūtītājs
Valsts policija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.01.2020.