Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Motify' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Līgumsumma
28991
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
10.01.2020.