Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Labochema Latvija' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss